Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ διέγραψε την τροχιά ενός χρόνου με σταθερότητα, με προσήλωση στους στόχους του και με αποτελέσματα υπέρ των πολιτών. Στην οργάνωση των υπηρεσιών έγιναν σοβαρές βελτιώσεις: Λειτουργία του Επιστημονικού Συμβουλίου για τους θεσμούς της Αναδοχής και της Υιοθεσίας, καθιέρωση Επιστημονικών Επιτροπών σε όλες τις Μονάδες, επικαιροποίηση των εσωτερικών κανονισμών, ρύθμιση της πολιτικής στα θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού… είναι μερικές από τις δράσεις, που δείχνουν την κατεύθυνση για ενίσχυση της επιστημονικής λειτουργίας του Φορέα. Ενέργειες ορθολογισμού και…