ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής Ανακοινώνει Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, που εδρεύει στην …

Ένταξη του “ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή “ΔΙΑΣ Portal

Μετά την ένταξη του Κ.Κ.Π.Π. Αττικής στη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής διόδευσης εντολών πληρωμής, που παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης -ως εναλλακτικός τρόπος επιτρεπόμενης κίνησης των …

Το ΚΚΠΠΑ προς διευκόλυνση πολιτών και υπηρεσιών, κάνει γνωστή την Κίνηση Παιδιών στο “ΜΗΤΕΡΑ”.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προς διευκόλυνση πολιτών και υπηρεσιών, που αναζητούν πλαίσιο φροντίδας για παιδιά, κάνει γνωστά τα παρακάτω:  Στις Μονάδες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» …

Yποβολή Αιτήσεων Αναδοχής & Υιοθεσίας

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες, που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση αναδοχής η υιοθεσίας ότι η Υπηρεσία που υποδέχεται τις αιτήσεις και υποβοηθάει στην ηλεκτρονική υποβολή …

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος “Ο Καλός Σαμαρείτης”

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Σπαστικών Παιδιών «Ο Καλός Σαμαρείτης», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014 – 2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής …