ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΠΠΑ – Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΠΠΠΑ.

- 10 Νοεμβρίου 2017

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής – Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής – Η ΜΗΤΕΡΑ  έχει στην ιδιοκτησία του, ελαιώνα με 586 ελαιόδεντρα (506 είναι ποικιλίας Κορωνέϊκης και 80 Μεγαρείτικης) και ο οποίος βρίσκεται επί της οδού Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 65 ΙΛΙΟΝ –ΑΤΤΙΚΗΣ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σε ότι αφορά στην ανάθεση της εκμετάλευσης του «ΕΛΑΙΩΝΑ ΤΟΥ ΠΠΠΑ – Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΠΠΠΑ», κατεβάστε το παρακάτω συνημμένο:

Σχέδιο Πρόσκλησης

 

Σύνταξη από: admin