Οριστικοί πίνακες κατάταξης για την αριθμ. ΣΟΧ 1/2017, που αφορά Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Συννημένα αρχεία κατά κωδικό κατάταξης:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 100
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 103
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 104
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 105
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 106
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 107
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 109