Μετά την ένταξη του Κ.Κ.Π.Π. Αττικής στη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής διόδευσης εντολών πληρωμής, που παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης -ως εναλλακτικός τρόπος επιτρεπόμενης κίνησης των λογαριασμών που τηρούν σε αυτήν- ξεκίνησαν να διενεργούνται ηλεκτρονικά (μέσω της ΔΙΑΣ) οι πληρωμές των προμηθευτών του Κέντρου, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών τους (σε Τράπεζες της επιλογής τους).

Η ένταξη στη νέα υπηρεσία αποσκοπεί στη απλοποίηση των διαδικασιών, στην αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών και στην καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης των συνεργατών.