Τελευταία νέα

Ανακοίνωση για την Εγγραφή σε Κατάλογο Φυσικών και Νομικών Προσώπων Τεχνικών Ειδικοτήτων, Παρεχόντων Υπηρεσίας Συντήρησης και Ανακαίνισης των Κτιριακών Υποδομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Πριφέρειας Αττικής(Κ.Κ.Π.Π.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών από Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπευτή/τρια στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)