Τελευταία νέα

Επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 1712/13-03-2017 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΞΛ2ΟΞΧ1-2ΘΦ) για την επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων της Παιδόπολης «Αγ. Ανδρέας».

Για επιπρόσθετες διευκρίνισεις κατεβάστε σχετικά αρχεία 1. ΩΞΛ2ΟΞΧ1-2ΘΦ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. ΨΠ22ΟΞΧ1-35Ι 3. Ω61ΣΟΞΧ1-ΨΑ1

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε ευρώ, για επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων της παιδόπολης «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (CPV: 45400000-1). Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε το αρχείο με Α.Δ.Α : ΩΞΛ2ΟΞΧ1-2ΘΦ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας περιφέρειας Αττικής  αναρτά πρόσκληση για τον πρόχειρο διαγωνισμό, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ιατρού υπηρεσίας. Προσκαλεί Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά, για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης 6.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (4.838,71€ χωρίς ΦΠΑ 24%) που θα αντληθούν από τον ΚΑΕ 0413. […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόχειρος διαγωνισμός σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου φύλαξης των χώρων,των κτιριακών εγκαταστάσεων των παραρτημάτων, των λοιπών δομών και του περιβάλλοντος χώρου, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.), για δύο μήνες. Σύνολο Προϋπολογισμού : 74.400,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (60.000,00 χωρίς Φ.Π.Α) ΚΑΕ: 0439 CPV: 79713000-5 ΑΔΑ: 9Π6ΓΟΞΧ1-ΞΓΡ

Πρόγραμμα Μετακίνησης Βρεφών

Πρόγραμμα μετακίνησης βρεφών από τα Δημόσια Μαιευτήρια και αποκατάστασής τους σε ανάδοχες οικογένειες ξεκινούν τα Παιδικά Χωριά SOS και το Κέντρο Κοινωνικής Περιφέρειας Αττικής, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εγκαίνια 7ου Θαλάμου Φιλοξενίας του Αναρρωτηρίου Πεντέλης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στις 6 Φεβρουαρίου 2017 o 7ος Θάλαμος Φιλοξενίας του Αναρρωτηρίου Πεντέλης, που είχε ανακαινισθεί με τη χορηγία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, άνοιξε και υποδέχθηκε τα τελευταία 13 βρέφη, που παρέμεναν σε μαιευτήρια για κοινωνικούς και μόνον λόγους. Η συγκεκριμένη Μονάδα Βρεφών λειτουργεί με τη συνεργασία των Παιδικών Χωριών SOS και με τη χορηγία […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ, ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α., ΤΣΟΧΑ 5, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 04-01-2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01-02-2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ ΜΑΡΤΙΟΣ 01-03-2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ […]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Κοινωνικής πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής πληροφορεί το κοινό ότι οι ανάγκες των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στο Αναρρωτήριο Πεντέλης Π.Π.Π. Αττικής “Η ΜΗΤΕΡΑ”, καλύπτονται πλήρως από τους κρατικούς πόρους.  Επιπλέον το εξειδικευμένο προσωπικό και ο Σύλλογος των Εθελοντών συνεισφέρουν το καλύτερο εαυτό τους για  τη συναισθηματική και ψυχολογική ευημερία των παιδιών […]

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Ν.Π.Δ.Δ.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των Παραρτημάτων του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού […]