Το «Μιχαλήνειο», στα πλαίσια της συνεργασίας μας αποδείχτηκε ένα εξαίρετο κέντρο αποκατάστασης.