Τελευταία νέα

Διοικητικό Συμβούλιο Κ.Κ.Π.Π.Α.

Με την έκδοση της Αριθμ. Δ1/46314/15261 (ΦΕΚ 1005/ΥΟΔΔ/28 Νοεμβρίου 2019) διορίσθηκε ο Λιβανός Ιωάννης  του Γεωργίου ως Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Μετά τις τροποποιήσεις (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 1076 22 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2022 ) της αρχικής απόφασης διορισμού του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α, η σύνθεση του έχει ως ακολούθως :

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α’ Αντιπρόεδρος : Μανιάτη Ανδριανή του Χρήστου (Δικηγόρος)

B’ Αντιπρόεδρος : Κούβαρης Σταύρος του Γρηγορίου (Οδοντίατρος)

Τακτικό Μέλος : Βιτάλη Αθηνά-Ελισάβετ του Ιωάννη (Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

Εκπρόσωπος του Διαθέτη : Χρηστίδης Παντελεήμωνας του Κωνσταντίνου

Εκπρόσωπος Ε.Σ. ΑμεΑ : Χόρτης Κων/νος,  του Χαράλαμπου

Εκπρόσωπος εργαζομένων : Μπάζος Κωνσταντίνος του Αθανασίου

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αναπληρωτής Πρόεδρος : Χατζημπέης Ιωάννης του Φιλίππου (Σύμβουλος Μάρκετινγκ)

Αναπληρώτρια Α΄ Αντιπρόεδρος : Φώτου Άννα του Σωτηρίου (Κοινωνικός Λειτουργός)

Αναπληρωτής Β΄ :  Πισκοπάκη Αντωνία του Νικολάου (Οικονομολόγος)

Αναπληρωματικό μέλος : Κουτζούκου Φωτεινή του Παναγιώτη (Δικηγόρος)

Αναπληρωματικό μέλος εκπρόσωπος του Διαθέτη : Γρίσπου Θ. Αικατερίνη

Αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ε.Σ. ΑμεΑ : Κουκοβίνης Μ. Χρήστος

Αναπληρωματικό μέλος εκπρόσωπος εργαζομένων : Καρράς Γ. Ευστάθιος