Τελευταία νέα

Κανονισμός Λειτουργίας παραλίας για ΑμεΑ στο παράρτημα Βούλας

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με την επωνυμία ΠΙΚ – ΠΛΑΖ το Κ.Κ.Π.Π.Α. – Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργεί Πρόγραμμα θερινών λουτρών για άτομα με αναπηρίες στο παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών στη Βούλα (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας) επί της Λεωφόρου Καραμανλή 2, για τους θερινούς μήνες από 18 Ιουνίου του 2022 και ώρες

8:00πμ – 20:00μμ.                                                                                                              

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παροχή δυνατότητας κολύμβησης, ως θεραπευτικό μέσο, ως εκπαίδευσή και ως ψυχαγωγία σε όλους τους περιθαλπόμενους του Φορέα καθώς και σε όλα τα άτομα με αναπηρία οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση άλλων παραλιών. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει ένα περιβάλλον υγιεινής και ασφάλειας, το οποίο ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Ασφαλής πρόσβαση και παραμονή στην παραλία.
 • Ασφαλής πρόσβαση στην θάλασσα με γερανάκι.
 • Ασφαλής πρόσβαση στην θάλασσα με SEATRACK.
 • Παρουσία ναυαγοσώστη καθ’όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παραλίας.
 • Κάλυψη εκτάκτων καταστάσεων από νοσηλευτή.
 • Χρήση εγκαταστάσεων της παραλίας (σκίαστρα, ξαπλώστρες, WC ατόμων με αναπηρία, καντίνα).
 • Χώρος στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, από τον οποίο τα άτομα με κινητικά προβλήματα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στην προβλήτα.

Δικαίωμα συμμέτοχης στο πρόγραμμα έχουν:

 • Όλοι οι περιθαλπόμενοι – φιλοξενούμενοι στα Παραρτήματα, δομές αποιδρυματισμού και μονάδες του φορέα (ΚΚΠΠΑ).
 • Τα άτομα με αναπηρία 67% και πάνω που διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιημένα έγγραφα.
 • Πιστοποιημένα κέντρα και φορείς ΑμεΑ.
 • Οι ανάδοχες οικογένειες του Κ.Κ.Π.Π.Α. με τα παιδιά.
 • Άτομα τα οποία έχουν προσφέρει ή προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες στο πρόγραμμα.

 

Τα δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για την συμμετοχή στο πρόγραμμα της παραλίας για τους δικαιούχους και τους συνοδούς τους είναι τα εξής:

 • Έντυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου για τον ίδιο και τον συνοδό. Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι σε συμπαράσταση.
 • Αντίγραφο ταυτότητας δικαιούχου και συνοδού.
 • Φωτογραφία ταυτότητας δικαιούχου.
 • Αντίγραφο απόφασης ΚΕΠΑ με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά:

 

Οι αιτήσεις εξετάζονται από επιτροπή του φορέα η οποία συνεδριάζει κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Απρίλιο. Για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο, η επιτροπή συνεδριάζει ανά 15θήμερο και έκτακτα όποτε χρειαστεί. Η επιτροπή αποφασίζει με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί, διατηρεί όμως το δικαίωμα να προσκαλέσει τον αιτούντα στη συνεδρίαση της, αν χρειαστεί.

Εγκεκριμένες αιτήσεις – κάρτες

Η ισχύς της έγκρισης και κατοχής κάρτας εξαρτάται από το χρονικό όριο αναπηρίας του δικαιούχου, όπως έχει προσδιοριστεί από τα ΚΕΠΑ. Άτομα με αναπηρία εφ’όρου ζωής κατέχουν κάρτα αντίστοιχης ισχύος η οποία δεν χρειάζεται ανανέωση.

 

 1. Δικαιολογητικά για είσοδο στην παραλία
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση