Τελευταία νέα

Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 23/02/2024

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 649

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 603