Τελευταία νέα

Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας

Ποιοι Είμαστε
Το θεραπευτήριο πλέον λειτουργεί ως παράρτημα του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής ¨ , που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. Στα διαθέσιμα ιδιόκτητα κτήρια του φορέα που αναπτύσσονται σε εδαφική έκταση 20 στρεμμάτων στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, εξυπηρετούνται οι ανάγκες 160 ατόμων με πολλαπλά προβλήματα (νοητική υστέρηση, άνοια, κινητικές αδυναμίες, σύνδρομο Down, νόσος του Hansen, άστεγοι άποροι) στους οποίους παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη υγιεινή διατροφή και υπηρεσίες εργοθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τα άτομα με αναπηρία, μπορείτε να ανατρέξετε στον Οδηγό του Πολίτη με Αναπηρία.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με περιορισμούς στην λειτουργικότητα, να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους. Συμβάλλει:

  • Στην βελτίωση της κινητικότητας και λειτουργικότητας των άνω άκρων (επιτέλεση αδρών-λεπτών κινήσεων).
  • Στην αυτοϋπηρέτηση.
  • Στην εκπαίδευση μεταφορών-μετακίνηση.
  • Στην εκπαίδευση γνωστικής λειτουργίας και την ψυχαγωγία του ατόμου.

Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία στον χώρο μας δίνει την δυνατότητα για θεραπεία και τον περιορισμό ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων που είναι συνδεδεμένες με κινητικά προβλήματα.

Οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις εφαρμόζονται τόσο σε πάσχοντες κλινήρεις (επί κλίνης), όσο και σε περιπατητικούς στον χώρο του φυσικοθεραπευτικού κέντρου.

Κοινωνική Υπηρεσία

Ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας είναι να υποδέχεται και να ενημερώνει ενδιαφερόμενους για εισαγωγή ασθενών. Σε περιπτώσεις ασθενών που δεν εμπίπτουν λόγω πάθησης στην αρμοδιότητα του παραπέμπει και κατευθύνει αυτές σε άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, όπως όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

Κατόπιν της εισαγωγής του ασθενούς συνεργάζεται με το οικογενειακό περιβάλλον, εφόσον υπάρχει, και σε ότι αφορά την φροντίδα του ασθενούς σε όλα τα στάδια υποστήριξης που αφορούν στην διαμονή του. Επίσης συνεργάζεται με όλες την εμπλεκόμενες ειδικότητες που αφορούν εν γένει στην διαβίωση του στο θεραπευτήριο καθώς και με διάφορους φορείς, είτε υγείας είτε Δήμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν.εξυπηρετούνται οι ανάγκες 160 ατόμων με πολλαπλά προβλήματα (νοητική υστέρηση, άνοια, κινητικές αδυναμίες, σύνδρομο Down, νόσος του Hansen, άστεγοι άποροι) στους οποίους παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη υγιεινή διατροφή και υπηρεσίες εργοθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης. Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τα άτομα με αναπηρία, μπορείτε να ανατρέξετε στον Οδηγό του Πολίτη με Αναπηρία.

Επικοινωνία
[map-multi-marker id=”10″] Τηλ. Κέντρο: 213-2031300 / 340 / Fax: 213-2031322

Ταχ. Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 1, Αγ. Βαρβάρα, Τ.Κ. 123 51 / Ηλ. Διεύθυνση: cawa@0279.syzefxis.gov.gr