Τελευταία νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφοράς Βάσει Τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη : Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας – απορρυπαντικών – χαρτικών » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω συνημμένα : Διακήρυξη

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού στο Κτήριο του Παραρτήματος Π.Α.Κ.Α-ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη Διακήρυξη : Διακήρυξη

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Αποκατάσταση των Σαθρών Eπιχρισμάτων επί των Όψεων του Κτιρίου της Μονάδας Προστασίας Νεανίδων «Αγία Βαρβάρα» του Κ.Κ.Π.Π.Α

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ] Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη : Διακήρυξη [/dropshadowbox]  

Διακήρυξη Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού στο Κτήριο του Παραρτήματος Π.Α.Κ.Α-ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ] Για περισσότερες πληροφορίες δείτε, την παρακάτω συνημμένη Διακήρυξη : Διακήρυξη [/dropshadowbox]