Τελευταία νέα

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων στις Ειδικότητες ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της ΣΟΧ 2/2023 Προκήρυξης

Σε εφαρμογή της  7ης/Θέμα 21ο/22-2-2024 απόφασης Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α., αναρτώνται οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στις ειδικότητες : της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 προκήρυξης του Κ.Κ.Π.Π.Α., ως παρακάτω : Α. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (xlsx) Β. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (xlsx)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών από: έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας, έναν (1) Ιατρόειδικότητας Παιδιατρικής, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω συνημμένα :

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφοράς Βάσει Τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη : Διακήρυξη

Ενημέρωση για την Αναδοχή και Υιοθεσία (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ) 2024

Την Πέμπτη 15/02/2024 θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης για υποψηφίους θετούς και ανάδοχους γονείς από τις 16:00-18:00 μμ. Την ενημέρωση θα συντονίσουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Κέντρου μας, Βασιλική Ταλάντζη και Ανδρέας Κασκανιώτης. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ενημέρωση μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή – έως και την Τετάρτη 14/02/2024 και ώρα 14:00 μ.μ  στο email: […]