Με την τροποποίηση της αριθ. οικ.Δ30/31968/955/1-10-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 285/ΥΟΔΔ/06-06-16) διορίσθηκε η Σοφία Κωνσταντέλλια του Αποστόλου ως Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

Α’ Αντιπρόεδρος : Σακκάς Διονύσιος του Λεωνίδα,  Ψυχίατρος

B’ Αντιπρόεδρος : Σαραντίδου Αικατερίνη του Αθανασίου, Γυμνάστρια

Τακτικό Μέλος : Σωτηροπούλου Παναγιώτα του Νικολάου, Ειδική Παιδαγωγός

Εκπρόσωπος του Διαθέτη : Χριστίδης Παντελεήμωνας του Κωνσταντίνου

Εκπρόσωπος Ε.Σ. ΑμεΑ : Χόρτης Κων/νος,  του Χαράλαμπου

Εκπρόσωπος εργαζομένων :Παπαδογιαννάκη Αναστασία του Αριστοτέλη