Επικοινωνία
[icon icon=”phone” color=”#c12ebf” bordercolor=”#8224e3″] Τηλ. Κέντρο : 213-2046800

[icon icon=”fax” color=”#c12ebf” bordercolor=”#8224e3″] Fax : 2132046848

[icon icon=”envelope” color=”#c12ebf” bordercolor=”#8224e3″] Λ. Συγγρού 221, Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 171 21

[icon icon=”info-circle” color=”#c12ebf” bordercolor=”#8224e3″] info_pav@0299.syzefxis.gov.gr