Στοιχεία Προϋπολογισμού

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. ΔΗΦ/Φ.40/17742/05-06-2015 υπουργικής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής  Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ :63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ από την οποία απορρέει η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, του απολογισμού και του ισολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ

 

[toggle title=»Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Οικ. Έτους 2019″] [/toggle]

 

[toggle title=»Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Οικ. Έτους 2018″]

 

[/toggle] [toggle title=»Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Οικ. Έτους 2017″] [/toggle] [toggle title=»Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Οικ. Έτους 2016″] [/toggle] [toggle title=»Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Οικ. Έτους 2015″] [/toggle]