Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να «κατεβάσετε»

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 28/12/2018

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 634

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 645


Κλικ για να ενεργοποίησετε/απενεργοποιήσετε στοιχεία του διαγράματος

chart created with amCharts | amCharts
Πίσω στην Κορυφή