Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να «κατεβάσετε» τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 31/09/2018

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 654

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 666


Κλικ για να ενεργοποίησετε/απενεργοποιήσετε στοιχεία του διαγράματος

chart created with amCharts | amCharts
Πίσω στην Κορυφή