Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 22/01/2021

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 728

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 666