Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 15/11/2019

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α :706

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 670