Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να «κατεβάσετε»

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 07/06/2019

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 635

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 616


Κλικ για να ενεργοποίησετε/απενεργοποιήσετε στοιχεία του διαγράματος

chart created with amCharts | amCharts