Από εδώ μπορείτε να «κατεβάσετε» τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 26/09/2017

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 659

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 646


Κλικ για να ενεργοποίησετε/απενεργοποιήσετε στοιχεία του διαγράματος

chart created with amCharts | amCharts