Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 23/10/2020

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 752

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 679