Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να «κατεβάσετε»

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 13/09/2019

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α :729

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 714


 

Skip to content