Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 29/05/2020

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α :689

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 673