Τελευταία νέα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των χώρων, των κτηριακών εγκαταστάσεών των παραρτημάτων, των λοιπών δομών και του περιβάλλοντος χώρου, του Κ. Κ. Π. Π. Α.

Διακήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου Καθαριότητας των χώρων, των κτιριακών εγκαταστάσεων  της Κεντρικής Υπηρεσίας , των Παραρτημάτων, των Λοιπών Δομών και του περιβάλλοντος χώρου  του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής για δύο (2) μήνες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ 23%)# 73.800,00 #€
( 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.)
ΚΑΕ : 0845 , CPV: 90910000-9

Α.Δ.Α : Ψ0ΕΚΟΞΧ1-ΒΗΓ