Τελευταία νέα

Διευκρίνηση Σχετικά με Προνοιακά Επιδόματα

  1. Απευθυνόμενοι στο αναγνωστικό κοινό, γίνεται γνωστό ότι, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.)  δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε ότι αφορά στην ενημέρωση και στην απόδοση προνοιακών επιδομάτων. Συνέπεια της σύγχυσης (ενδεχομένως προέρχεται  από μηχανές αναζήτησης π.χ google κλπ) είναι η ταύτιση του φορέα μας με τις αρμόδιες υπηρεσίες που σχετίζονται με τα επιδόματα. Για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση, αλλά και προς αποτροπή της συμφόρησης, που δημιουργείται στην υπηρεσία μας απο τις τηλεφωνικές κλήσεις που δεχόμαστε καθημερινά, συνιστάται να απευθύνεστε στoν ιστότοπο του Ο.Π.Ε.Κ.Α. (Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αληλλεγγύης) ή στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρόνοιας του Δήμου που ανήκετε.