Τελευταία νέα

Ευχαριστήρια Επιστολή

Το “Μιχαλήνειο”, στα πλαίσια της συνεργασίας μας αποδείχτηκε ένα εξαίρετο κέντρο αποκατάστασης.

Αναφορικά με την κατάρτιση του προσωπικού, αυτή ήταν υψηλή και διαρκώς εμπλουτιζόμενη. Αναφορικά με την ενημέρωση μου ως γονέα η πληροφόρηση ήταν τακτικότατη,  σαφής και εξαιρετικά βοηθητική για την περαιτέρω ενασχόληση μου για το σπίτι. Αναφορικά,  με τη συμπεριφορά στο παιδί και σε εμένα, Άριστη! Σεβασμός, Συμπαράσταση, Αγάπη, τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το προσωπικό του “Μιχαληνείου”. Είχα την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ στενά, με τον κ. Τσακίρη (Αναπτυξιολόγο), κ. Ράπτη (Εργοθεραπεύτρια), με τις Ψυχολόγους , κ.Παπανικολάου και κ. Κολόβαρη, καθώς και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, κ. Ορφανού και κ. Γκιβίση, τους οποίους ευχαριστώ θερμά. Τέλος συστήνω ανεπιφύλακτα το Κέντρο σας,  για κάθε παιδί.

Μετά τιμής

Μπιδικούδη Ζωγραφιά