Τελευταία νέα

Κανονισμός Λειτουργίας παραλίας για ΑμεΑ στο παράρτημα Βούλας

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με την επωνυμία ΠΙΚ – ΠΛΑΖ το Κ.Κ.Π.Π.Α. – Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργεί Πρόγραμμα θερινών λουτρών για άτομα με αναπηρίες στο παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών στη Βούλα (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας) επί της Λεωφόρου Καραμανλή 2, για τους θερινούς μήνες από  ΙΟΥΝΙΟ κάθε έτους. Ο Κανονισμός λειτουργίας της παραλίας έχει ως εξής: Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) – Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργεί στην παραλία με την επωνυμία “ΠΙΚ – ΠΛΑΖ” στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας) επί της Λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή 2, Βούλα, το πρόγραμμα θερινών λουτρών για άτομα με αναπηρίες για τους θερινούς μήνες από 15 Ιουνίου 2024 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2024. Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η παροχή δυνατότητας κολύμβησης, ως θεραπευτικό μέσο, ως εκπαίδευση και ως ψυχαγωγία σε όλους τους περιθαλπόμενους του Φορέα καθώς και σε όλα τα άτομα με αναπηρία οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση άλλων παραλιών. Το πρόγραμμα εξασφαλίζει ένα περιβάλλον υγιεινής και ασφάλειας, το οποίο ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. 1. Παρεχόμενες υπηρεσίες:
 • Ασφαλής πρόσβαση και παραμονή στην παραλία.
 • Ασφαλής πρόσβαση στην θάλασσα με γερανάκι.
 • Ασφαλής πρόσβαση στην θάλασσα με SEATRACK.
 • Παρουσία ναυαγοσώστη καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της παραλίας.
 • Κάλυψη εκτάκτων καταστάσεων από νοσηλευτή.
 • Διευκόλυνση από τους επόπτες των ατόμων που αδυνατούν να κινηθούν αυτόνομα, ενώ οι χειριστές αναβατορίου έχουν την ευθύνη της ασφαλούς εισόδου στη θάλασσα και της έξόδου από αυτή.
 • Χρήση εγκαταστάσεων της παραλίας (σκίαστρα, ξαπλώστρες, καρέκλες, WC ατόμων με αναπηρία).
 • Χώρος στάθμευσης για τα οχήματα, από τον οποίο τα άτομα με κινητικά προβλήματα μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στην προβλήτα.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
 • Όλοι οι περιθαλπόμενοι – φιλοξενούμενοι στα Παραρτήματα, στις Μονάδες των Παραρτημάτων και στις Δομές αποϊδρυματισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α.
 • Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω που διαθέτουν τα σχετικά πιστοποιημένα έγγραφα.
 • Πιστοποιημένα κέντρα και φορείς ΑμεΑ.
 • Οι ανάδοχες οικογένειες του Κ.Κ.Π.Π.Α. με τα παιδιά.
 • Άτομα τα οποία έχουν προσφέρει ή προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες στο πρόγραμμα.
3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα της παραλίας για τους δικαιούχους και τους συνοδούς τους είναι τα εξής:
 • Έντυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου για τον ίδιο και τον συνοδό.
 • Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαστικό συμπαραστάτη, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι σε συμπαράσταση.
 • Αντίγραφο ταυτότητας δικαιούχου και συνοδού.
 • Φωτογραφία ταυτότητας δικαιούχου.
 • Αντίγραφο απόφασης ΚΕΠΑ με το είδος και το ποσοστό αναπηρίας.
4. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά:
 • Σε ηλεκτρονική μορφή όλο το χρόνο και στο e-mail: info_pikplaz@0261.syzefxis.gov.gr
 • Στο Γραφείο Γραμματείας/Πρωτοκόλλου του Π.Α.Α.Π.Α.Β. (Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός επίσημων αργιών,  ώρες 8:00 – 14:00, κτίριο «Αποικία»)
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας (εργάσιμες ημέρες & ώρες) : 213-2007913, 213-2007918, 213-2007920.
 • Σε όλα τα αιτήματα είναι απαραίτητη η καταγραφή ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου (e-mail) και κινητού τηλεφώνου.
Οι αιτήσεις εξετάζονται εφόσον έχει κατατεθεί άρτιος φάκελος από επιτροπή του φορέα η οποία συνεδριάζει κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Απρίλιο. Για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο, η επιτροπή συνεδριάζει ανά 15νθήμερο και εκτάκτως, όποτε χρειαστεί. Η επιτροπή αποφασίζει με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί, διατηρεί όμως το δικαίωμα να προσκαλέσει τον αιτούντα στη συνεδρίαση της, αν χρειαστεί. 5. Εγκεκριμένες αιτήσεις – κάρτες: Η ισχύς της έγκρισης και κατοχής κάρτας εξαρτάται από το χρονικό όριο αναπηρίας του δικαιούχου, όπως έχει προσδιοριστεί από τα ΚΕΠΑ. Άτομα με αναπηρία εφ’ όρου ζωής κατέχουν κάρτα αντίστοιχης ισχύος η οποία δεν χρειάζεται ανανέωση. 6. Υποχρεώσεις εθελοντών Οι εθελοντές πρέπει να έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες επιτροπές εθελοντισμού  κάθε Παραρτήματος  και να δηλώνουν την ιδιότητα τους, το ωράριο της παρουσίας τους, τη συχνότητα, τον αριθμό των ατόμων για τα οποία είναι υπεύθυνοι. Όταν πρόκειται για δράσεις εθελοντικών οργανώσεων οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δηλώσουν τις ημέρες και τις ώρες παρουσίας τους στην παραλία, τα ονόματα των εθελοντών καθώς και των ατόμων που αναλαμβάνουν. 8. Υποχρεώσεις λουόμενων Σύμφωνα με όσα ορίζονται από  τον Νόμο 4039/2012 – ΦΕΚ Α-15/2-2-2012 (άρθρο 5 παράγραφο 3)” και με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα Σαρωνικού (Υπουργική Απόφαση 2133.2/33882/2015 – ΦΕΚ 2443/Β/13-11-2015), οι λουόμενοι οφείλουν: “Άρθρο 86 1.Οι λουόμενοι οφείλουν: α) Να μην απορρίπτουν στην θάλασσα αντικείμενα επικίνδυνα για τους λουόμενους. β) Να μην ασχημονούν, υβρίζουν ή ενοχλούν κατά οποιονδήποτε τρόπο τους άλλους λουόμενους ή θαμώνες. γ) Να μην ρυπαίνουν ή προξενούν φθορά στις λουτρικές εγκαταστάσεις. δ) Να μην ασχολούνται, στην ακτή ή μέσα στην θάλασσα, με παιχνίδια που παρενοχλούν τους άλλους λουόμενους ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε αυτούς. ε) Να συμμορφώνονται πρόθυμα προς τις συστάσεις και υποδείξεις των οργάνων της Λιμενικής Αρχής ή της υπηρεσίας των λουτρικών εγκαταστάσεων. στ) Απαγορεύεται η κυκλοφορία ζώων καθώς και το λούσιμο αυτών στους χώρους λουόμενων, μη συμπεριλαμβανομένων ερημικών και απομακρυσμένων τοποθεσιών όπου δε συχνάζουν λουόμενοι. 9. Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (άρθρο 46): “Οι ιδιοκτήτες ζώων πρέπει να: α) Τοποθετούν σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλική κονκάρδα, η οποία παρέχεται από τους κτηνιάτρους κατά την πραγματοποίηση του αντιλυσσικού εμβολιασμού του,». β) Να κρατούν το σκύλο τους δεμένο και σε μικρή απόσταση από αυτούς. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τον οποιονδήποτε συνοδό του ζώου.”. Συνεπώς επιτρέπεται η είσοδος του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς στην παραλία, πλην όμως ο ιδιοκτήτης του θα πρέπει να το κρατά δεμένο σε κοντινή απόσταση από αυτόν, ενώ δεν επιτρέπεται η είσοδος του ζώου στη θάλασσα.

Β) Προτεραιότητα στην χρήση της παραλίας θα έχουν οι περιθαλπόμενοι του Κ.Κ.Π.Π.Α., όλα δε τα υποστηρικτικά θεραπευτικά προγράμματα κάθε Παραρτήματος και Δομής περιλαμβανομένου και του Κοινοτικού Κέντρου Θεραπειών του Π.Α.Α.Π.Α.Β. θα συνδυασθούν και λειτουργήσουν παράλληλα με το πρόγραμμα θερινών θαλάσσιων μπάνιων.