Τελευταία νέα

Παραρτήματα

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής αποτελείται απο την Κεντρική Υπηρεσιά που στεγάζονται οι κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες και τα Παραρτήματα τα οποία παρέχουν τις νοσηλευτικές, υποστηρικτικές και λοιπές υπηρεσίες και είναι τα εξής: