Τελευταία νέα

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού "Η Μητέρα"

Ποίοι είμαστε

Ιστορία

Το Κέντρο Βρεφών “Μητέρα” ιδρύθηκε το 1953 και λειτούργησε τον Σεπτέμβρη του 1955.

Στην ίδρυση του οδήγησαν οι ανάγκες που αφορούσαν στις αρνητικές κοινωνικές αντιλήψεις εκείνων των χρόνων απέναντι στην μητέρα και το βρέφος της που κυοφορούσε εκτός γάμου, αλλά και στις κατά κανόνα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των βρεφών στα ήδη λειτουργούντα βρεφοκομεία.

Τα πρώτα κτήρια σχεδιάστηκαν από την αρχιτέκτονα Μαρία Λουκάκου και περιλάμβαναν το κεντρικό κτίριο υποδοχής με γραφεία, πέντε περίπτερα φιλοξενίας βρεφών εκ των οποίων στο ένα αρχικά φιλοξενήθηκαν έγκυες-λεχωιδες, διοικητήριο και βοηθητικούς χώρους.

Το 1957 ολοκληρώθηκε το κτήριο της Σχολής Βρεφοκόμων και το 1958 το πρώτο περίπτερο φιλοξενίας μητέρων. Στα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν τρία ακόμη περίπτερα βρεφών και δεύτερο περίπτερο μητέρων λόγω των αυξημένων αναγκών της εποχής.

Το 1960 λειτούργησε το πρώτο παράρτημα του ΜΗΤΕΡΑ στην Κέρκυρα το οποίο έκλεισε το 1970 και το 1961 το παράρτημα στο Ηράκλειο Κρήτης το οποίο το 1980 μετατράπηκε σε ημερήσιο βρεφονηπιακό σταθμό και με το Ν 3106/03 περιήλθε στο Δήμο Ηρακλείου.

Αρχικά το ΜΗΤΕΡΑ ονομάστηκε Κέντρο Βοήθειας Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ (ΦΕΚ 5/9-1-1953)
Η λειτουργία του ως ΝΠΙΔ καθορίστηκε με το Β.Δ της 31-12-1952 και με το Β.Δ της 15-6 -1956 μετονομάστηκε σε Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα.
Το 1975 με το Π.Δ.934 δημοσιεύτηκε ο πρώτος Οργανισμός του και το 1980 με το Π.Δ.830 . ο νεότερος ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα.

Το 1982 με το Ν.1256 εντάχθηκε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και το 1998 με το Ν 2646, άρθρο7 καταργήθηκε ως αυτοτελές Ν.Π.Ι.Δ και συγχωνεύτηκε με τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας ως Ν.Π.Δ.Δ.
Το 2003 με το Ν 3106 καταργήθηκε ο Ε.Ο.Κ.Φ και εντάχθηκε ως αποκεντρωμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών στο Γ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας Αττικής Με το Ν3329/05 μετατράπηκε σε Ν.Π.Δ.Δ υπαγόμενο στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Β Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Πρωτεργάτες της ίδρυσης του ο Σπύρος Δοξιάδης, παιδίατρος και η Λίτσα Αλεξανδράκη, κοινωνική λειτουργός, οι οποίοι επηρεασμένοι από τα ερευνητικά συμπεράσματα της εποχής και την αναπτυσσόμενη θεωρία σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της ιδρυματικής ζωής στην υγεία και ανάπτυξη των βρεφών , φιλοδοξούσαν να οργανώσουν ένα πρότυπο κέντρο όπου τα φιλοξενούμενα βρέφη θα αναπτύσσονταν κατά το δυνατό φυσιολογικά.

Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών

Το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του στηρίχθηκε σε μια πρωτοποριακή για την εποχή οργάνωση με κύρια χαρακτηριστικά

 • την ενίσχυση του κοινωνικού και ψυχολογικού χαρακτήρα του έναντι του ιατρικού των περισσοτέρων βρεφοκομείων.
 • την έμφαση στην ανάπτυξη των επιστημονικών του υπηρεσιών έναντι των διοικητικών των άλλων ιδρυμάτων
 • την εξαρχής καθιέρωση της λειτουργίας της διεπιστημονικής ομάδας και την κατ’ επέκταση ομαδική λήψη αποφάσεων.
 • την εφαρμογή εσωτερικής εποπτείας .
 • την οργάνωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας σε Τμήματα και το χειρισμό κατά κατηγορία περιπτώσεων

Τέλος η αυτονομία που το ΜΗΤΕΡΑ απολάμβανε ως Ν.Π.Ι.Δ ως τη δεκαετία του 1990 του επέτρεπε σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκσυγχρονίζει και να αναπροσαρμόζει τις Υπηρεσίες του, να εφαρμόζει νέα προγράμματα ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και τις διεθνείς εξελίξεις, να επιλέγει και να επιμορφώνει το προσωπικό του, να συνεργάζεται σε επιστημονικά θέματα με εγχώριους και αλλοδαπούς οργανισμούς, να προωθεί την έρευνα, τις εκδόσεις και δημοσιεύσεις , να οργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες) μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, να παρέχει χωρίς καθυστερήσεις τα απαραίτητα υλικοτεχνικά μέσα στο προσωπικό και γενικά να επιλύει έγκαιρα κάθε πρόβλημα, ώστε να κρατά υψηλό το επίπεδο παροχής υπηρεσιών.

Ο σκοπός του

Από την πρώτη μέρα, αλλά και έκτοτε κάθε μέρα στα 50 χρόνια δράσης του , μοναδική επιδίωξη είναι να καλύψει την ανάγκη για προστασία κάθε παιδιού που στερείται ομαλού οικογενειακού περιβάλλοντος. Σκοπός του είναι η προσφορά εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά και γονείς που βρίσκονται σε ειδικές ψυχοκοινωνικές συνθήκες

Η φιλοσοφία του

Το Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» πιστεύει ότι η καλύτερη πρόνοια για το παιδί είναι η καλή οικογενειακή φροντίδα και ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να μεγαλώνουν σε ομαλό οικογενειακό περιβάλλον
Πάγια επιλογή του είναι να βοηθηθούν ώστε να αναλάβουν τη φροντίδα του παιδιού οι φυσικοί γονείς. Μόνον εφόσον η φυσική οικογένεια του παιδιού δεν ενδιαφέρεται ή αδυνατεί να ανταποκριθεί στο γονικό της ρόλο, το «ΜΗΤΕΡΑ» ενεργοποιεί όλες του τις δυνάμεις για να μπορέσει να βρεθεί εναλλακτική λύση.

Ο στόχος του

Για το ΜΗΤΕΡΑ κάθε παιδί είναι ξεχωριστή, ιδιαίτερη περίπτωση και μοναδικό κριτήριο της δράσης του είναι το απόλυτο συμφέρον του παιδιού.
Το «ΜΗΤΕΡΑ» καταβάλλει προσπάθειες ώστε η παραμονή των παιδιών μέσα στο Ίδρυμα να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και να εξασφαλίζεται έγκαιρα γι’ αυτά ικανοποιητικό περιβάλλον. Παράλληλα κατά την παραμονή των παιδιών στο Κέντρο, στόχος του «ΜΗΤΕΡΑ» είναι εκτός από τις καλές συνθήκες διατροφής υγείας και περιβάλλοντος, να βοηθιούνται τα παιδιά στην ομαλή ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική τους εξέλιξη.

Από τον Οκτώβρη του 2011, λειτουργεί Τμήμα Εισαγωγής Νεογνών- Βρεφών, με στόχο να μειώσουμε στο ελάχιστο τον χρόνο παραμονής των βρεφών στα μαιευτήρια ή στις μαιευτικές κλινικές των Νοσοκομείων.

Αίθουσα Πολλαπλών Δραστηριοτήτων

Στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής « Η ΜΗΤΕΡΑ » ( πρώην Κέντρο Βρεφών « Η ΜΗΤΕΡΑ » ), το Νοέμβριο του 2011, δημιουργήθηκε αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά θα μπορούν πλέον τις απογευματινές ώρες να απασχολούνται με γυμναστική, χορό, προβολή ταινιών, παιχνίδια και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Εθελοντισμός

Τι σημάινει Εθελοντισμός

 • Είναι η προσφορά εργασίας για κάποιο χρονικό διάστημα και για κάποιο κοινωνικό σκοπό, χωρίς πληρωμή.
 • Η εκούσια προσφορά βοήθειας σε ανθρώπους που τη χρειάζονται και την έχουν ανάγκη αλλά που χρειάζεται δέσμευση και συνέπεια και πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας και υπό όρους.
 • Το να προσφέρεις χρόνο, γνώσεις, ενέργεια, λύσεις. Είναι όχι μόνο η θέληση προσφοράς αλλά και η πραγματοποίηση της, όχι μόνο η προσπάθεια αλλά και το αποτέλεσμα.

Ειδικότερα στο ΜΗΤΕΡΑ Ο εθελοντισμός λειτούργησε ως θεσμός ήδη από την αρχή της λειτουργίας του Κέντρου από τη δεκαετία του 1950. Το πρόγραμμα εθελοντισμού στο ΜΗΤΕΡΑ ανασυγκροτήθηκε το 2005.
Ο μεγαλύτερος αριθμός των εθελοντών απασχολείται με τα παιδιά που διαμένουν στο Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ με ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες (δημιουργικό παιχνίδι). Υπάρχει επίσης και μία μικρή ομάδα ανθρώπων που συνοδεύουν παιδιά στο νοσοκομείο. Γίνεται προσπάθεια να στηριχθούν οι ανάδοχες οικογένειες από εθελοντές που θα ασχοληθούν με ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών ή των νέων ενηλίκων που βρίσκονται σ’ αυτές. Ένα τρίτο σκέλος του προγράμματος εθελοντών είναι η ομάδα ανθρώπων που μπορούν να υποστηρίξουν κεντρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Κέντρου Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ (για παράδειγμα η συμβολή των εθελοντών στην Χριστουγεννιάτικη Συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής το Δεκέμβρη του 2004).

Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να γίνει εθελοντής στο Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ:

Εθελοντής- τρια μπορεί να γίνει κάποιος ανεξάρτητα από το φύλο του, την ηλικία του, την οικογενειακή του κατάσταση, το μορφωτικό του επίπεδο. Αυτό που χρειάζεται είναι ειλικρινής βοήθεια και η ευαισθητοποίηση του κάθε εθελοντή απέναντι στην πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που δεν είναι άλλη παρά τα παιδιά.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να έχετε μία πρώτη συνάντηση στο χώρο του ΜΗΤΕΡΑ με κοινωνική λειτουργό. Θα ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του εθελοντισμού, θα σας γνωρίσουμε και μαζί θα βρούμε τρόπους -ανάλογα με τις δυνατότητες σας και τις ανάγκες των παιδιών- έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε την πολύτιμη βοήθεια σας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
213-2015702

Υιοθεσία

Ο θεσμός της υιοθεσίας είναι πολύ παλιός και αποκτά το σημερινό του χαρακτήρα τον 20ο αιώνα.
Το ουσιαστικό στοιχείο που ορίζει το θεσμό στην εποχή μας και τον διακρίνει από το παρελθόν αφορά στο στόχο του.

Σήμερα η υιοθεσία αποσκοπεί στην οικογενειακή και κοινωνική αποκατάσταση του παιδιού που για διάφορους λόγους δεν μπορεί να ζήσει με τη φυσική του οικογένεια. Αυτή η έννοια της υιοθεσίας που δίνει το προβάδισμα στην κάλυψη των αναγκών του παιδιού και όχι των θετών γονέων διατυπώνεται σα βασική αρχή στην Ελληνική Νομοθεσία(Ν 610/70 και 2447/96).
Στη χώρα μας υιοθετούνται λιγότερο από 500 παιδιά κάθε χρόνο. Από αυτά μόνο το 1/5ο αφορά στα παιδιά που προστατεύονται σε Ιδρύματα.

Οι υιοθεσίες παιδιών που ετησίως διεκπεραιώνει το ΜΗΤΕΡΑ δεν υπερβαίνουν τις 35, αρκετές από τις οποίες αφορούν παιδιά με προβλήματα υγείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης.
Αντιθέτως οι αιτήσεις που ετησίως υποβάλλονται στο ΜΗΤΕΡΑ ανέρχονται στις 150-200, με αποτέλεσμα τη μακρά αναμονή των ενδιαφερομένων για να έλθει η σειρά τους να υιοθετήσουν.
Επομένως η αναμονή για διεκπεραίωση των αιτήσεων υιοθεσίας δεν οφείλεται σε χρονοβόρες διαδικασίες , όπως συχνά αναφέρεται, αλλά στην έλλειψη παιδιών για υιοθεσία συγκριτικά με τον μεγάλο αριθμό ζευγαριών που επιθυμούν να υιοθετήσουν.

Για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας ή παιδιά με ειδικές ανάγκες ο χρόνος αναμονής είναι κατά πολύ μικρότερος λόγω του μικρού αριθμού αιτήσεων υιοθεσίας γι’ αυτά τα παιδιά αλλά και της προτεραιότητας που δίνεται στις αιτήσεις ζευγαριών που έχουν δεκτικότητα.

Το ΜΗΤΕΡΑ τηρεί αυστηρά και με διαφάνεια τη σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις υιοθεσίας. Επιλέγει από τους ενδιαφερόμενους να υιοθετήσουν που απευθύνονται σ’ αυτό , εκείνες τις οικογένειες που εγγυώνται την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη των παιδιών που προστατεύει.

Εφαρμόζει πρόγραμμα μηνιαίων ενημερωτικών συγκεντρώσεων για ενδιαφερομένους να υιοθετήσουν και κατά περιόδους πραγματοποιεί προγράμματα ομαδικής προετοιμασίας και συμβουλευτικής ζευγαριών προς υιοθεσία.

Τι είναι υιοθεσία

 • Υιοθεσία είναι η νομικά κατοχυρωμένη εναλλακτική μορφή οικογένειας με πρωτεύοντα στόχο την εξασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού που δεν μπορεί να ζήσει με τη φυσική του οικογένεια.
 • Η υιοθεσία είναι μια κατάσταση πολύπλοκων διαπροσωπικών ενδοοικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων που μπορεί να επηρεάζουν θετικά και αρνητικά τη συμπεριφορά των ανθρώπων που τις βιώνουν: του παιδιού, των θετών γονέων και των φυσικών γονέων.
 • Η υιοθεσία μπορεί να δώσει πολλές χαρές, αλλά και απογοητεύσεις. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που οι θετοί γονείς απογοητεύονται από το παιδί διότι « δεν βγήκε όπως το περίμεναν» ή το παιδί αισθάνεται ότι αν ζούσε με τη φυσική του οικογένεια θα ήταν καλύτερα.

Σήμερα ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη ενημέρωση του παιδιού για την υιοθεσία του. Ξέρουμε για την « κρίση ταυτότητας»που μπορεί να περάσει το παιδί στην εφηβεία του και το πώς νοιώθει που είναι υιοθετημένο. Πάνω από όλα ξέρουμε πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των θετών γονέων που πρώτοι αυτοί πρέπει να σταθούν σωστά και να βοηθήσουν το παιδί στους προβληματισμούς και τα ερωτήματα του.
Δεν αρκεί ένα ζευγάρι που δεν έχει παιδιά να θέλει να υιοθετήσει. Χρειάζεται ωριμότητα, ευαισθησία, προετοιμασία, για να αντιμετωπίσει τις ειδικές ανάγκες του θετού παιδιού.

Το Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ πιστεύει ότι η σωστή επιλογή θετής οικογένειας για το κάθε παιδί και η προετοιμασία του παιδιού, των θετών γονέων και των φυσικών γονέων προσφέρουν τις περισσότερες εγγυήσεις για τη καλή έκβαση της υιοθεσίας και την εξασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού.

Αναδοχή  Προγράμματα

Η αναδοχή είναι μια μορφή παιδικής προστασίας αναγνωρισμένη από το κράτος με Ν.2082/1992.
Το Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ είναι ένας από τους κύριους φορείς παιδικής προστασίας με υλοποίηση προγράμματος αναδοχής από το πρώτο έτος λειτουργίας του.
Η αναδοχή δεν είναι υιοθεσία. Το παιδί δεν ανήκει νομικά στους ανάδοχους γονείς, χωρίς να αποκλείεται η υιοθεσία του από αυτούς ως εξέλιξη της σχέσης τους ή η μετέπειτα ανάληψη της επιμέλειας του παιδιού από αυτούς.
Οι ανάδοχοι γονείς είναι συνεργάτες του ΜΗΤΕΡΑ και στο ρόλο τους υποστηρίζονται από ομάδα ειδικών (κοινωνικό λειτουργό, παιδίατρο, ψυχολόγο) του Κέντρου.

Αναδοχή είναι:

να αναλάβετε στην οικογένεια σας τη φροντίδα και ανατροφή ενός παιδιού που οι γονείς του δεν μπορούν να το φροντίσουν.

 • να προσφέρετε την αγκαλιά σας, την αγάπη σας, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της οικογένεια σας σε ένα παιδί που το έχει στερηθεί.
 • να έχετε κατανόηση και να βοηθήσετε ένα παιδί στα προβλήματα και τις δυσκολίες του για να εξελιχθεί σε ένα υγιές συναισθηματικά και κοινωνικά άτομο.
 • να εξηγήσετε στο παιδί τους λόγους που δε ζει με τους φυσικούς του γονείς, να το στηρίξετε συναισθηματικά και να το βοηθήσετε να αναπτύξει υγιή και ολοκληρωμένη ταυτότητα.
 • να διευκολύνετε την επικοινωνία του παιδιού με τη φυσική του οικογένεια.

Ποιοι μπορούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς.

Όσοι έχουν την ειλικρινή διάθεση να φροντίσουν και να βοηθήσουν ένα παιδί.

-άτομα ηλικίας από 30 έως 50 ετών

 • -οικογένειες με ή χωρίς δικά τους παιδιά
 • -μονογονεϊκές οικογένειες
 • -συγγενικές οικογένειες,
 • -μεμονομένα άτομα

Ποια παιδιά τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες.

-παιδιά που οι γονείς τους προσωρινά αδυνατούν να τα φροντίσουν, αλλά προγραμματίζουν να τα ξαναπάρουν κοντά τους.

 • -παιδιά με ειδικές ανάγκες και προβλήματα που στερούνται την οικογένεια.
 • -παιδιά που για σοβαρούς λόγους δεν μπορούν να μείνουν κοντά στους φυσικούς γονείς τους και τα οποία ενδεχομένως θα μεγαλώσουν σε ανάδοχες οικογένειες με παράλληλη επικοινωνία με τους φυσικούς γονείς.

Η ηλικία των παιδιών που τοποθετούνται σε αναδοχή ποικίλει από τη νηπιακή ηλικία μέχρι την πρώτη παιδική ηλικία.

Πόσο διάστημα μένει το παιδί στην οικογένεια.

Η αναδοχή μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη. Ένα παιδί μπορεί να μείνει στην ανάδοχη οικογένεια από λίγα χρόνια έως πολλά. Τα περισσότερα παιδιά παραμένουν στις ανάδοχες οικογένειες και μετά την ενηλικίωση τους.

Παροχές στις ανάδοχες οικογένειες.

Το ΜΗΤΕΡΑ για κάθε παιδί που είναι τοποθετημένο σε ανάδοχη οικογένεια παρέχει:

μηνιαίο επίδομα κλιμακούμενο ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του παιδιού

 • πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη.
 • κάλυψη ειδικών θεραπειών
 • κάλυψη ένδυσης, υπόδησης, ιματισμού και ειδών πρώτης εγκατάστασης του παιδιού στην οικογένεια
 • κάλυψη σχολικών δαπανών.
Προστασία Γονέων & Παιδιών

Κύριο έργο του ΜΗΤΕΡΑ είναι η προστασία της μονογονεϊκής οικογένειας, η προστασία των παιδιών που η οικογένεια τους περνά κρίση και βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και η προστασία παιδιών που δεν έχουν οικογένεια ή η οικογένεια τους αδυνατεί να τα φροντίσει.
Πρωταρχικός στόχος και επιδίωξη του ΜΗΤΕΡΑ είναι να βοηθήσει την φυσική οικογένεια του παιδιού, να το κρατήσει κοντά της και να το φροντίσει.
Εάν αυτό δεν είναι δυνατό το ΜΗΤΕΡΑ μεριμνά σε συνεργασία με τους γονείς του παιδιού ή όποτε χρειαστεί με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων , για την τοποθέτηση του παιδιού σε επιλεγμένο οικογενειακό περιβάλλον μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας και αναδοχής.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στις οικογένειες αρχίζουν από την περίοδο της εγκυμοσύνης και συνεχίζονται μετά την ανάληψη της φροντίδας του παιδιού από την οικογένεια του, ανάλογα με τις ανάγκες.

Αν είστε μόνοι γονείς…

 • που ζείτε κάτω από συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής πίεσης και δεν γνωρίζετε πώς να την αντιμετωπίσετε,
 • αν , λόγω εγκυμοσύνης ή του παιδιού σας, σας απασχολούν οι σχέσεις με το οικογενειακό και το κοινωνικό σας περιβάλλον,
 • αν πρέπει να πάρετε αποφάσεις για σας και το παιδί σας,

Το Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ μπορεί να σταθεί κοντά σας , να σας καταλάβει και να σας βοηθήσει.

Ποια βοήθεια μπορούμε να σας προσφέρουμε

 • Να σας στηρίξουμε στην φροντίδα του παιδιού σας που ζει μαζί σας, με παροχή συμβουλευτικής, οικονομικής ενίσχυσης, νομικής και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.
 • Να αναλάβουμε την φροντίδα του παιδιού σας εφόσον είναι αναγκαία η απομάκρυνση του από την οικογένεια σας ,μέχρις ότου να το πάρετε κοντά σας .
 • Να σας συμβουλεύσουμε και να σας στηρίξουμε στις αποφάσεις σας.
 • Κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, γιατρός, βρεφοκόμος, μαία, όλοι είναι στη διάθεση σας για να συζητήσετε τα προβλήματα που σας απασχολούν και να βρείτε λύσεις.
 • Η δική σας ενεργός συμμετοχή και συνεργασία είναι απαραίτητες για την επίλυση των προβλημάτων που σας αφορούν.
 • Για όλα τα θέματα που σας αφορούν τηρείται εχεμύθεια.
 • Οι υπηρεσίες του ΜΗΤΕΡΑ προς τα παιδιά και τους γονείς τους παρέχονται δωρεάν

Στις 24 Οκτωβρίου 2012, παραδόθηκε στην Κοινωνική Υπηρεσία το έργο « Προσομοίωση Σπιτιού », του οποίου τα σχέδια αφιλοκερδώς εκπόνησε το αρχιτεκτονικό γραφείο των Λουκά και Ταξιάρχη Καμάρα και χρηματοδότησε η Αγροτική Τράπεζα.

Στην ¨ Προσομοίωση Σπιτιού ¨, θα μπορούν οι υποψήφιοι θετοί γονείς που βρίσκονται στο στάδιο προσαρμογής να χρησιμοποιούν τους χώρους μαζί με το παιδί, σαν ένα πραγματικό σπίτι.
Επίσης και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που διαβιούν στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής « Η ΜΗΤΕΡΑ», θα μπορούν με την καθοδήγηση των Νηπιοβρεφοκόμων και των Κοινωνικών Λειτουργών, να αποκτούν ερεθίσματα και βιώματα πραγματικού σπιτιού.
Η «Προσομοίωση σπιτιού» ήταν αίτημα όλων των υποψήφιων θετών γονέων.

Αναζήτηση ριζών

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΡΙΖΩΝ

Το ΜΗΤΕΡΑ ανταποκρινόμενο σε ερευνητικά συμπεράσματα, σε νέες ανάγκες και στις διεθνείς εξελίξεις στο τομέα της υιοθεσίας, ήδη από το 1975 χειρίζεται υποθέσεις αναζήτησης ριζών υιοθετημένων ατόμων.

Το 1984 δημιουργήθηκε αρχικά και για μικρό διάστημα ανεξάρτητη Υπηρεσία του ΜΗΤΕΡΑ η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε ως Τμήμα Συμβουλευτικής και αναζήτησης Ριζών στην Κοινωνική Υπηρεσία του.

Το ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει πλήρες και πολύ καλά διατηρημένο Αρχείο το οποίο συμβάλλει στην επιτυχή λειτουργία του προγράμματος.

Με τον Ν. 2447/96, άρθρο 1559 κατοχυρώθηκε το δικαίωμα του υιοθετημένου μετά την ενηλικίωση του να πληροφορείται πλήρως από κάθε αρμόδια αρχή τα στοιχεία των φυσικών γονέων.

Τι είναι η αναζήτηση ριζών

 • Είναι η ανάγκη των υιοθετημένων ατόμων να ολοκληρώσουν την ψυχολογική τους ταυτότητα και να επανασυνδεθούν με τη ρίζα τους.
 • Η επικοινωνία με τη φυσική οικογένεια μπορεί να είναι μια θετική εμπειρία ζωής που να καλύψει τραύματα του παρελθόντος.
 • Η αναζήτηση ριζών είναι πολύ ευαίσθητη διαδικασία που μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα πόνου και ματαίωσης καθώς και ανατροπές στη ζωή των εμπλεκομένων μερών.

Το ΜΗΤΕΡΑ μέσα από την μακρόχρονη εμπειρία του πιστεύει ότι η αναζήτηση των ριζών μέσα από εξειδικευμένους φορείς με την υποστήριξη ειδικών (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων) είναι η πλέον ενδεδειγμένη και ασφαλέστερη οδός. Η αναζήτηση ριζών είναι μια μακρόχρονη εσωτερική διαδικασία κατά την οποία το υιοθετημένο άτομο χρειάζεται χρόνο για να επεξεργαστεί τα νέα δεδομένα ζωής. Είναι καλό να γίνεται σε χρόνο συναισθηματικής ωριμότητας του υιοθετημένου ώστε να παρέχει περισσότερα εχέγγυα για θετική εμπειρία ζωής.

Ποιοι μπορούν να απευθυνθούν.

 • -ενήλικα υιοθετημένα άτομα που προστατεύτηκαν στο ΜΗΤΕΡΑ ως βρέφη, νήπια και αναζητούν τις ρίζες τους.
 • -θετές οικογένειες που συνεργάστηκαν με το ΜΗΤΕΡΑ και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις σχέσεις τους με το παιδί.
 • -φυσικοί γονείς που συνεργάστηκαν με το ΜΗΤΕΡΑ πριν την υιοθεσία του παιδιού τους και τα αναζητούν μετά την ενηλικίωση του.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρουμε.

1. Για το ενήλικο υιοθετημένο άτομο

 • παρέχουμε πληροφορίες στο υιοθετημένο άτομο για το ιστορικό του, την περίοδο φιλοξενίας του στο ΜΗΤΕΡΑ και την υιοθεσία του.
 • αναζητούμε με διακριτικότητα και εχεμύθεια τη φυσική μητέρα και την οικογένεια της, ανάλογα με το αίτημα του υιοθετημένου .
 • προετοιμάζουμε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη για την επικείμενη μεταξύ τους συνάντηση.
 • διευκολύνουμε και υποστηρίζουμε την πρώτη επικοινωνία των υιοθετημένων με τις φυσικές οικογένειες και για το διάστημα που χρειάζονται την υποστήριξη μας
 • παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη:
  • στο υιοθετημένο άτομο σε αυτή τη ευαίσθητη περίοδο της ζωής του, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αδυναμίας της φυσικής μητέρας να ανταποκριθεί στο αίτημα του για επικοινωνία.
  • στο φυσικό γονέα για να ανταποκριθεί στην ανάγκη του υιοθετημένου για επανασύνδεση με τη ρίζα του,
  • στους θετούς γονείς για να σταθούν υποστηρικτικά στο παιδί τους σε αυτή τη καθοριστική για την τη ζωή του κίνηση.

2. Για το ανήλικο υιοθετημένο άτομο και τους θετούς γονείς

 • παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη στο ανήλικο παιδί για δυσκολίες συμπεριφοράς του και συμβουλευτική στις αναζητήσεις του, σχετικά με τα θέματα της υιοθεσίας του, την περίοδο της εφηβείας του
 • -παρέχουμε συμβουλευτική στους θετούς γονείς σε θέματα χειρισμών στη σχέση τους με το παιδί

3. Για τους φυσικούς γονείς-οικογένεια

 • -υποδεχόμαστε το αίτημα των φυσικών γονέων- οικογένειας για αναζήτηση του παιδιού τους-αδελφού τους,
 • -ενημερώνουμε το υιοθετημένο άτομο για το αίτημα του φυσικού γονέα – οικογένειας, μετά την ενηλικίωση του.
 • -υποστηρίζουμε συμβουλευτικά και τα δυο μέρη είτε για την ενδεχόμενη επικοινωνία τους είτε για την αδυναμία του υιοθετημένου ατόμου να επικοινωνήσει με το φυσικό γονέα-οικογένεια
 • -δεν δίνουμε στοιχεία του υιοθετημένου ατόμου στην φυσική οικογένεια εάν το ίδιο άτομο δεν συμφωνεί (Ν.2447/96, δικαίωμα μόνο του υιοθετημένου στην πληροφόρηση του στοιχείων της φυσικής οικογένειας).
Προστασία επιτόκων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΥΩΝ-ΛΕΧΩΙΔΩΝ

Στο Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί από της ιδρύσεως του, Ξενώνας Προστασίας 18 Εγκύων- Λεχωίδων.

Εκτός από τη στέγη, τροφή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις μέλλουσες μητέρες, παρέχεται ατομική/ ομαδική κοινωνική εργασία από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Συμβουλευτική βοήθεια και στηρικτικές υπηρεσίες, παρέχονται επίσης σε εγκύους και λεχωίδες που δεν εισάγονται στο Ξενώνα.
Μπορεί να φιλοξενήσει έγκυες από τον έβδομο μήνα κύησης και για σύντομο διάστημα μετά τον τοκετό. Ο χρόνος φιλοξενίας των εγκύων μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε περίπτωσης.
Εφόσον η επιλογή σας είναι να ζήσετε με το παιδί σας και έχετε τη δυνατότητα να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του, το ΜΗΤΕΡΑ θα σας στηρίξει με βοήθεια σε πρακτικά θέματα, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο με συμβουλευτική βοήθεια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παροχές σε είδος οικονομική ενίσχυση, ανάλογα με τις ανάγκες σας.


Επικοινωνία
[map-multi-marker id=”4″]

Τηλ. Κέντρο: 213-2015700  /  Γραμματεία : 213-2015782 /  Fax : 213-2015782

Ταχ. Διεύθυνση: Δημοκρατίας 65, Ίλιον, Τ.Κ. 131 22 / Ηλ. Διεύθυνση: gram@0262.syzefxis.gov.gr