Τελευταία νέα

Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου "Μιχαλήνειο"

Οργανόγραμμα Παραρτήματος Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου

Αττικής

Ποιοί Είμαστε

Το Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου “Μιχαλήνειο”, έχει προκύψει, σύμφωνα με τον νόμο 4025 περί «Ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 228 Α 02/11/2011, από την συγχώνευση του Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Πειραιά με το Κέντρο Προστασίας Παιδιών – Μιχαλήνειο, τα οποία αποτελούσαν, κατά το παρελθόν και πριν την ανάδειξη τους σε Ν.Π.Δ.Δ., υπηρεσίες του πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α.
Από τον Μάρτιο του 2012 στα πλαίσια της Περιφερειακής Συγκρότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης μαζί με όλη την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, της οποίας αποτελεί υπηρεσία (ΦΕΚ 41 01/03/2012).
Στην σημερινή της μορφή και στα πλαίσια της περαιτέρω βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και αναβάθμισης του ρόλου της, η Διεύθυνση αποκτά βασικό χαρακτήρα στη Διαγνωστική και Θεραπευτική παρέμβαση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, του οποίου αποτελεί Παράρτημα σύμφωνα με τον νόμο 4109 ΦΕΚ 16 Α 23/01/2013 περί «Κατάργησης και Συγχώνευσης Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα».

Σκοπός του παραρτήματος

Ο σκοπός του παραρτήματος μας είναι :

 • Η πρόληψη, διάγνωση, πιστοποίηση προβλημάτων και χορήγηση γνωματεύσεων σε παιδιά ηλικίας 0-18 ετών που παρουσιάζουν διαταραχές της σωματικής, νοητικής-γνωστικής και ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες στην προσοχή και στη συγκέντρωση, προβλήματα συμπεριφοράς ή συνδυασμό των παραπάνω μειονεξιών.
 • Η κοινωνική, θεραπευτική μέριμνα και εκπαίδευση σε παιδιά ηλικίας από 0–18 ετών με προβλήματα στην ψυχοκινητική τους ανάπτυξη, που παρουσιάζουν γνωστικές – νοητικές και αναπτυξιακές μειονεξίες, προβλήματα λόγου και επικοινωνίας, μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία, διαταραχές στην προσοχή και στην συγκέντρωση, προβλήματα συμπεριφοράς ή συνδυασμό των παραπάνω μειονεξιών με σκοπό την, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερη ανεξαρτητοποίηση τους, την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο και την προώθηση τους στην επαγγελματική απασχόληση και τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία τους.
 • Η παροχή συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους, καθώς και την διασύνδεση αυτών με άλλες υπηρεσίες υποστήριξης της κοινότητας. Την υποστήριξη της οικογένειας για την κατανόηση και αντιμετώπιση του προβλήματος και η εκπαίδευση της σε μεθόδους αγωγής του παιδιού της.
 • Η εφαρμογή προγράμματος πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά των προαναφερθέντων κατηγοριών.
Υπηρεσίες

Διοικητικές Υπηρεσίες

 1. Διοικητική Υπηρεσία – Γραμματεία, η οποία έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και θεμάτων
  προσωπικού, την τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση αλληλογραφίας,
  καθαριότητα κ.λ.π.
 2. Αναπτυξιακή – Ιατροπαιδαγωγική Γραμματεία, υπεύθυνη για την τηλεφωνική επικοινωνία με τους πολίτες, παραλαβή αιτημάτων και παράδοση γνωματεύσεων, τήρηση αρχείου εξυπηρετουμένων, ρύθμιση επιστημονικών συνεδριών, κλείσιμο ραντεβού, κ.λ.π.

Διαγνωστικές – Θεραπευτικές Υπηρεσίες

 1. Αναπτυξιακό Ιατρείο, στο οποίο εκτελούνται διαγνωστικές εκτιμήσεις – αξιολογήσεις και επανεκτιμήσεις παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές, σύνδρομα, λοιπές μειονεξίες, συμβουλευτική καθοδήγηση και έκδοση και χορήγηση σχετικών γνωματεύσεων, βεβαιώσεων.
 2. Ψυχολόγος, για διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση ψυχολογικών, ψυχοκινητικών ή ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών, προβλημάτων συμπεριφοράς, μαθησιακών δυσκολιών και ψυχοθεραπείας ή συμβουλευτικής καθοδήγησης, παρακολούθησης οικογενειών σε κρίση, χορήγησης σχετικών βεβαιώσεων, γνωματεύσεων.
 3. Λογοθεραπεία, για αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών με διαταραχές του λόγου, φωνής, ομιλίας – επικοινωνίας, μάσησης – κατάποσης νευρολογικής, εξελικτικής ή λειτουργικής αιτιολογίας και μαθησιακών δυσκολιών, συμβουλευτική καθοδήγηση των γονέων.
 4. Εργοθεραπεία, για αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση παιδιών με κινητικές, νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλική παράλυση, αναπτυξιακή καθυστέρηση, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, και συμβουλευτική καθοδήγηση των γονέων.
 5. Φυσικοθεραπεία, για αξιολόγηση και αποκατάσταση κινητικών διαταραχών σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, νευρολογικές παθήσεις, παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος, καρδιαγγειακές και αναπνευστικές νόσους και συμβουλευτική καθοδήγηση των γονέων.
 6. Κοινωνική Υπηρεσία, για υποδοχή των εξυπηρετούμενων, λήψη ιστορικού και δημιουργία αρχείου φακέλων, διερεύνηση και παρέμβαση στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση των γονέων.
Δράσεις

Στο Παράρτημα μας εξυπηρετούνται παιδιά ηλικία από 0 μέχρι 18 χρονών, σε προκαθορισμένα ραντεβού.

Αποτελούμε ανοιχτού τύπου υπηρεσία με πρωινή λειτουργία στην οποία διενεργούνται διαγνωστικές και θεραπευτικές αξιολογήσεις, Αναπτυξιακών, Ψυχολογικών και Μαθησιακών προβλημάτων, καθώς και θεραπευτικά προγράμματα πρώιμης παρέμβασης Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Ψυχοθεραπείας και Ψυχολογικής υποστήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους όπως και Κοινωνικής διερεύνησης και παρέμβασης στις οικογένειες που χρήζουν υποστήριξης.

Η καταγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών έχει συστηματοποιηθεί και αποτυπωθεί σε πίνακες ήδη από την αρχή της λειτουργίας μας ως Παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης και ενίσχυσης τέτοιων δομών Αναπτυξιακού και Ιατροπαιδαγωγικού χαρακτήρα, τόσο σε υλικοτεχνική υποδομή όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, παρέχοντας υπηρεσίες σε ιδιαίτερα ευαίσθητους παιδικούς και εφηβικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δείχνει να έχουν αυξητική τάση.

Στον κατωτέρω πίνακα αναγράφονται αναλυτικά οι δράσεις της υπηρεσίας μας από το 2012, χρονιά ένταξης μας στις δομές του ΚΚΠΠΑ, μέχρι και σήμερα, με δεδομένες τις ελλείψεις σε υπαλληλικό προσωπικό, λόγω των δυσμενών συνθηκών σε προσλήψεις με αποτέλεσμα την αδυναμία ουσιαστικής ενίσχυσης μας.

συνημμένος πίνακας 2012-2017

Επικοινωνία
[map-multi-marker id=”12″]

Επιστημονική Γραμματεία: 213-2046922 και 900

Διευθυντής: 213-2046938

Γραφείο Προσωπικού: 213-2046939

Λογιστήριο: 213-2046937

Υπεύθ. Θεραπευτικών Προγραμμάτων : 2132046912

 


Ταχ. Διεύθυνση:  Ακτή Κουντουριώτου 3, Καστέλλα, Τ.Κ. 185 34 

Ηλ. Διεύθυνση: mixalineio@0264.syzefxis.gov.gr