Τελευταία νέα

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του δικτυακού τόπου ή/και χρήστη των υπηρεσιών του, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις οδηγίες του ευρωπαϊκού δικαίου.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
Ν. 2472/1997 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Π.Δ. 207/1998 και 79/2000.
Άρθρο 8 του Ν. 2819/2000.
Ν. 3471/200.
Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.
Οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση ή τροποποίηση δύναται να αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Ο οργανισμός μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να διακόψει στην πλοήγηση στον δικτυακό μας τόπο.

1. Προσωπικά Στοιχεία

Για την χρήση ορισμένων εφαρμογών στον υπάρχον δικτυακό τόπο ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο χρήστη, Διεύθυνση – ΤΚ, Τηλέφωνο, E-mail, καθώς επίσης συλλέγεται και η διεύθυνση IP του χρήστη. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους και δεν αποθηκεύονται από τον οργανισμό μας πέραν του σκοπού της επικοινωνίας με τον χρήστη εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

2. Cookies

Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ο παρόν δικτυακός τόπος μπορεί να να χρησιμοποιεί cookies για την απομνημόνευση της κατάστασης ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας αναφορικά με τον κάθε επισκέπτη / χρήστη, χωρίς όμως να χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του. Κατα περίπτωση ενδέχεται να χρησιμοποιούνται cookies για την συλλογή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου ή στο σύνολο αυτού.

3. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους οι οποίοι ελέγχονται από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και ενδεχομένως υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οποιαδήποτε επίσκεψη στους εν λόγω δικτυακούς τόπους μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου δεν καθιστά υπεύθυνο τον οργανισμό μας για πιθανή αλλαγή πολιτικής χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

4. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Επισκέπτες και χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία του αποστέλλει ο χρήστης είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμηματικά ή στο σύνολο τους για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών/πληροφοριών του.