Συχνές Ερωτήσεις

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.

Προσβασιμότητα μέσα από το letsgo

-Για την Κεντρική Υπηρεσία μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

-Για το Παράρτημα Αμεα Δυτικής Αθήνας μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

-Για το Παράρτημα Αμεα Ανατολικής Αθήνας στην Γλυφάδα μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

-Για το Παράρτημα Αμεα Ανατολικής Αθήνας στα Μελίσσια μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

-Για το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Αττικής “Η Μητέρα” μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

-Για το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπήρια στην Βούλα μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

Για το Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής – Μιχαλήνειο μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

Β. ΑΝΑΔΟΧΗ ΠΡΩΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ

Στη σημερινή εποχή, περισσότερο από ποτέ, η φροντίδα και η προστασία των παιδιών είναι υπόθεση όλων μας, εάν έχουμε τη δύναμη να διαθέσουμε λίγο από τον περίσσιο χώρο της καρδιάς μας και της αγάπης μας.

Φιλοξενώντας ένα βρέφος στο σπιτικό μας για μικρό χρονικό διάστημα, ως ανάδοχος γονιός, του δίνουμε την ευκαιρία να αναπτυχθεί φυσιολογικά,  καλύπτοντας τις βασικές του ανάγκες: την προσωπική φροντίδα και την  αγκαλιά που έχει στερηθεί… 

Τι είναι η «Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά;

Είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου αναλαμβάνετε τη φροντίδα και την ανατροφή ενός βρέφους ή ενός νηπίου, για μικρό χρονικό διάστημα, του οποίου οι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να φροντίσουν. Μέσω του προγράμματος, σας δίνεται η ευκαιρία, να προσφέρετε την αγκαλιά σας, την αγάπη σας, τη φροντίδα σας, την ασφάλεια που συνεπάγεται η ζωή σε ένα οικογενειακό περιβάλλον σ’ ένα βρέφος ή νήπιο, προκειμένου να του δοθεί η ευκαιρία να εξελιχθεί σ’ ένα υγιές συναισθηματικά μέλος της κοινωνίας μας.

Το πρόγραμμα «Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά» αποτελεί μια εναλλακτική μορφή φροντίδας κυρίως για βρέφη αλλά και για νήπια, τα οποία βρίσκονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα προκειμένου αυτά να τοποθετηθούν απευθείας από τα νοσοκομεία ή τα μαιευτήρια σε ένα οικογενειακό περιβάλλον αναδόχων γονέων, χωρίς να μεσολαβήσει η εισαγωγή τους σε ένα ίδρυμα βρεφών. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η υγιής ανάπτυξή τους (ομαλή ψυχοκινητική εξέλιξή τους), δίχως να επιβαρύνονται περισσότερο από τις συνθήκες φιλοξενίας σε ένα ίδρυμα.

Το πρόγραμμα στοχεύει αποκλειστικά στην αποφυγή του ιδρυματισμού των παιδιών το χρονικό διάστημα το οποίο θα μεσολαβήσει μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην οριστική ανάληψη της φροντίδας τους από τους βιολογικούς γονείς ή την τεκνοθεσία τους από ένα θετό ζευγάρι ή από ενάν μονογονέα.

Ποια παιδιά αφορά το πρόγραμμα της βραχυπρόθεσμης — προσωρινής αναδοχής (ανάδοχη πρώτη αγκαλιά);

Παιδιά βρεφικής και σπανιότερα νηπιακής ηλικίας τα οποία παραμένουν στα νοσοκομεία – μαιευτήρια και στερούνται της ομαλής ανάπτυξής τους σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με σταθερά πρόσωπα συναισθηματικής αναφοράς, για τους κάτωθι λόγους:

  • Οι γονείς τους δε μπορούν να τα φροντίσουν προσωρινά, προγραμματίζουν όμως, με τη συνεργασία και τη στήριξη των κοινωνικών υπηρεσιών να αναλάβουν σύντομα εκ νέου τη φροντίδα τους
  • Είναι βρέφη με αυξημένες ανάγκες τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί από τους βιολογικούς τους γονείς, στερούμενα της φροντίδας της οικογένειας τους και χρειάζονται προσωρινά τη φροντίδα μίας οικογένειας, μέχρι να υιοθετηθούν από τη μόνιμη θετή οικογένειά τους
  • Είναι βρέφη χωρίς αυξημένες ανάγκες τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί από τους γονείς τους και χρειάζονται προσωρινά τη φροντίδα μίας οικογένειας, μέχρι να υιοθετηθούν από τη μόνιμη θετή οικογένεια τους.
Ποιοι/ες μπορούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς;

Ανάδοχοι γονείς μπορούν να γίνουν όσοι/ες έχουν τη διάθεση να προσφέρουν ανιδιοτελώς σε ένα βρέφος ή νήπιο τη φροντίδα και την αγάπη που χρειάζεται εντός ενός οικογενειακού περιβάλλοντος έτσι ώστε να διασφαλισθούν οι βασικές προϋποθέσεις για την υγιή ανάπτυξή του, το σύντομο χρονικό διάστημα των λίγων μηνών που απαιτείται, έως την τελική οικογενειακή αποκατάστασή του (επιστροφή στη βιολογική οικογένεια ή τεκνοθεσία αυτού). Για τα ανωτέρω, οι υποψήφιοι/ες ανάδοχοι θα αξιολογηθούν από τους/τις αρμόδιους/ες κοινωνικούς/ες λειτουργούς σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την υποβολή της αίτησης τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.anynet.gr, προκειμένου να εκτιμηθεί η δυνατότητά τους να αναλάβουν τη φροντίδα ενός παιδιού.

Ποιοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναδοχής;

Σύμφωνα με το Ν. 4538/2018, άρθρο 1: «Κατάλληλοι για να γίνουν ανάδοχοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, είναι οικογένειες που αποτελούνται από συζύγους ή έχοντες συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς παιδιά, ή μεμονωμένα άτομα, άγαμα, ή διαζευγμένα, ή σε χηρεία, με ή χωρίς παιδιά, που μπορεί να είναι συγγενείς εξ αίματος οποιουδήποτε βαθμού με το ανήλικο τέκνο (συγγενική αναδοχή). Μεταξύ περισσοτέρων κατάλληλων υποψήφιων αναδόχων γονέων η επιλογή γίνεται πάντα με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου, υπό το πρίσμα και της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, που κυρώθηκε με το ν. 2101/1992 (Α΄ 192). Η συγγενική αναδοχή πρέπει να προτιμάται.»

Ωστόσο, από την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Υπηρεσία μας από την υλοποίηση του προγράμματος από το 2016 μέχρι σήμερα, τεκμαίρεται ότι, λόγω της φύσης του προγράμματος (βραχυχρόνια αναδοχή και αποχωρισμός του παιδιού από τους αναδόχους γονείς με σκοπό την οριστική οικογενειακή αποκατάστασή του στη βιολογική του οικογένεια ή σε εγκεκριμένη θετή μέσα από την πλατφόρμα www.anynet.gr ), το συμφέρον του παιδιού μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα από ζευγάρια ή μόνους γονείς οι οποίοι/ες έχουν ήδη αποκτήσει βιολογικά ή θετά παιδιά και είναι μέσης ή μεγαλύτερης ηλικίας ώστε να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους και να μπορέσουν κατ’επέκταση να διαχειριστούν καλύτερα τα συναισθήματα αποχωρισμού από το αναδεχόμενο παιδί, χωρίς αυτή η διαδικασία να είναι τραυματική ούτε για τους ίδιους, ούτε για το παιδί.

Πόσο χρονικό διάστημα παραμένει το παιδί στη φροντίδα της ανάδοχης οικογένειας;

Το  βρέφος ή νήπιο θα παραμείνει στην ανάδοχη οικογένεια έως τη μόνιμη οικογενειακή αποκατάστασή του, δηλαδή είτε την επιστροφή του στη βιολογική οικογένειά του, είτε την αποκατάστασή του μέσω του θεσμού της τεκνοθεσίας σε μία εγκεκριμένη θετή οικογένεια. Προκειμένου να είναι πιο εύκολος ο αποχωρισμός, καθώς και η μεταβίβαση του δεσμού στο νέο οικογενειακό περιβάλλον, επιδιώκεται και τις περισσότερες φορές επιτυγχάνεται, το χρονικό διάστημα να κυμαίνεται μεταξύ των τριών (3) μηνών κατ’ ελάχιστο και των δέκα έως δώδεκα (10 – 12) μηνών κατά το μέγιστο.  

Η αναδοχή είναι τεκνοθεσία (υιοθεσία);

Συχνά, παρατηρείται σύγχυση μεταξύ των θεσμών παιδικής προστασίας της αναδοχής και της τεκνοθεσίας. Πολλοί/ες που ενδιαφέρονται για τεκνοθεσία καταφεύγουν στην αναδοχή με την ελπίδα ότι τελικά θα υιοθετήσουν ένα παιδί. Οι ανάδοχοι γονείς έχουν την ευθύνη της πραγματικής φροντίδας του παιδιού, χωρίς όμως το παιδί να «ανήκει» νομικά σε εκείνους. Την τελική ευθύνη για την προστασία του εξακολουθεί να φέρει ο φορέας αναδοχής, δηλαδή εν προκειμένω το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Τι παρέχεται από το πρόγραμμα προς τους ανάδοχους γονείς με σκοπό τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης φροντίδας των βρεφών;

  • Σταθερή συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη της ανάδοχης οικογένειας από διεπιστημονική ομάδα (κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, παιδίατρο, βρεφονηπιοκόμο) με στόχο την τακτική παρακολούθηση της εξέλιξης του βρέφους και την πλαισιωμένη φροντίδα του
  • Πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη του βρέφους
  • Κάλυψη του συνόλου των δαπανών οι οποίες θα προκύψουν για την εξασφάλιση των αναγκών των βρεφών σύμφωνα με την ηλικία τους, πιο συγκεκριμένα: είδη σίτισης (γάλα, κρέμες, κλπ), είδη υγιεινής (πάνες, κλπ), είδη πρώτης εγκατάστασης
  • Μηνιαίο επίδομα, κλιμακούμενο, ανάλογα με την κατάσταση υγείας του παιδιού
  • Κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης η οποία είναι απαραίτητη για την ομαλή ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού
Ποια είναι η συνεργασία με τους αναδόχους γονείς;

Οι ανάδοχοι γονείς αντιμετωπίζονται σαν συνεργάτες του Κ.Κ.Π.Π.Α και των δύο κέντρων βρεφών “Η Μητέρα” και “Αναρρωτήριο Πεντέλης”. Αποτελούν βασικά στελέχη της ομάδας η οποία μεριμνά από κοινού για την ευζωία του βρέφους το οποίο θα φιλοξενήσουν προσωρινά στην οικογένειά τους. Για το λόγο αυτό υπάρχει σταθερή και τακτική συνεργασία και επικοινωνία.

Θα προετοιμασθώ πριν συμμετάσχω στο πρόγραμμα;

Οι ανάδοχοι γονείς θα έχουν την ευκαιρία της ομαδικής εκπαίδευσης αλλά και της ατομικής προετοιμασίας μέσα από τη συνεργασία τους με τον/την υπεύθυνο/η κοινωνικό/η λειτουργό, τον/την ψυχολόγο και τον/την βρεφοκόμο. Από τις εμπειρικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι τα παιδιά που στερούνται της πρώτης αγκαλιάς και δε μεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον αλλά στα ιδρύματα με παροχές μεν αλλά στερούμενα της εξατομικευμένης φροντίδας, βιώνουν αυτή την κατάσταση σαν ένα τραυματικό γεγονός με συνέπεια την ολοένα και αυξανόμενη καθυστέρηση στην ψυχοσυναισθηματική, την πνευματική ακόμα και τη σωματική ανάπτυξή τους, όσο παρατείνεται η παραμονή τους σε ένα ίδρυμα, εν συγκρίσει με συνομίληκα τους παιδιά τα οποία διαβιούν σε ένα ομαλό οικογενειακό περιβάλλον απολαμβάνοντας την αγάπη και τη φροντίδα των γονιών τους.

Διευκρινίσεις:

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα θεσμό πρώιμης στήριξης των βρεφών και των νηπίων. Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες ανάδοχοι θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησής τους όπως και όλοι/ες οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς, υποβάλλοντας αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.anynet.gr

Το πρόγραμμα δεν οδηγεί στην τεκνοθεσία του παιδιού του οποίου τη φροντίδα θα αναλάβει μία ανάδοχη οικογένεια στο πλαίσιό του, ούτε στην παράκαμψη της σειράς προτεραιότητας ήδη εγκεκριμένων μονογονέων ή ζευγαριών με σκοπό την τεκνοθεσία ενός παιδιού, ενώ έχει έντονο το χαρακτηριστικό της προσωρινότητας.

 

Αποτελεί μία πράξη αλτρουισμού, μία συνειδητή απόφαση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και δη στα πιο ευάλωτα μέλη του, τα βρέφη και τα νήπια.

 

 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε ποιους απευθύνονται τα Παραρτήματα ΑΜΕΑ του Κ.Κ.Π.Π.Α.;

Τα Παραρτήματα ΑΜΕΑ  του Κ.Κ.Π.Π.Α. απευθύνονται σε:

α) ενήλικα άτομα και των δύο φύλων με χρόνιες κινητικές ή πνευματικές παθήσεις σε επιδεκτικό βαθμό συμβίωσης, που αδυνατούν ολικά ή μερικά να αυτοεξυπηρετηθούν,

β) αυτοεξυπηρετούμενα ηλικιωμένα άτομα άνω των εξήντα πέντε (65) ετών που χρήζουν κοινωνικής προστασίας,

γ) άτομα τα οποία πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση, σε βαθμό επιδεκτικό συμβιώσεως, που χρήζουν προγράμματος Φυσικής Αποκατάστασης,

δ) άτομα που χρήζουν άμεσης εισαγωγής και φιλοξενίας, λόγω κατεπείγουσας κοινωνικής συνδρομής, μετά από σχετική πιστοποίηση της έκτακτης ανάγκης από τις Δικαστικές ή Διοικητικές Αρχές, από Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα συνοδεύεται από βεβαίωση ότι το προς εισαγωγή άτομο δεν πάσχει από μολυσματική ασθένεια ή ψυχική νόσο.

Η εισαγωγή των περιθαλπομένων στα Παραρτήματα γίνεται με προοπτική είτε μόνιμης παραμονής, είτε βραχείας παραμονής, με στόχο την άμεση κοινωνική προστασία ή την αποθεραπεία και μπορούν να προέρχονται από όλα τα διαμερίσματα της χώρας, προτεραιότητα όμως έχουν όσοι προέρχονται από το Νομό Αττικής.

Εξαιρούνται γενικώς των εισαγωγών οι πάσχοντες από: Μεταδοτικά νοσήματα-Φυματίωση-Βαριά νοσήματα που χρειάζονται ειδική νοσηλεία, όπως καρκίνος ή ψυχικό νόσημα.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθώ για να εισαχθώ;

Α) Για τα τμήματα Χρονίως Πασχόντων

Απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία ενός εκ των Παραρτημάτων:

Μονάδα Γλυφάδας: οδός Ναπολέοντος Ζέρβα 16, Γλυφάδα, τηλ. 210 8942822, fax 210 8944828

Μονάδα Μελισσίων: οδός 28ης Οκτωβρίου 13, Μελίσσια, τηλ. 213 2035300, fax 213 2035316

Δυτικής Αθήνας: οδός Δωδεκανήσου 1, Αγ. Βαρβάρα, τηλ. 213 2031300, fax 213 2031322

και παραλαμβάνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή εναλλακτικά από τον σύνδεσμο:

Έντυπα Χρονίως Πασχόντων.

Συλλέγετε τα απαιτούμενα και τα καταθέτετε στα ανωτέρω Παραρτήματα για να πρωτοκολληθούν και να προωθηθούν στην Επιτροπή Εισαγωγής Ασθενών του τμήματος Χρονίως Πασχόντων προκειμένου να αξιολογηθούν.

Στη συνέχεια οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνετε εγγράφως ενημέρωση για το αν εγκριθήκατε ή απορριφθήκατε.

B) Για το τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης

Απευθύνεστε στη Γραμματεία της Μονάδας Γλυφάδας του Παραρτήματος

ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας Οδός Ναπολέοντος Ζέρβα αρ. 16, Γλυφάδα, τηλέφωνο 2108942822, fax 2108944828

και παραλαμβάνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή εναλλακτικά από τον σύνδεσμο:

Έντυπα Φυσικής Αποκατάστασης

Συλλέγετε τα απαιτούμενα και τα καταθέτετε στα ανωτέρω Παραρτήματα για να πρωτοκολληθούν και να προωθηθούν στην Επιτροπή Εισαγωγής Ασθενών του τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης προκειμένου να αξιολογηθούν.
Στη συνέχεια οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνετε εγγράφως ενημέρωση για το αν εγκριθήκατε ή απορριφθήκατε.

Εισάγομαι άμεσα αν έχω εγκριθεί;

Αν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη, αφότου εγκριθείτε, ειδοποιείστε για εισαγωγή άμεσα. Αν δεν υπάρχει, μπαίνετε στη λίστα αναμονής σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας και ειδοποιείστε όταν έρθει η σειρά σας.

Μπορώ να δηλώσω προτίμηση σε συγκεκριμένο Παράρτημα;

Στο έντυπο της Αίτησης μπορείτε να δηλώσετε προτίμηση, αλλά αυτό σημαίνει πως θα ειδοποιηθείτε μόνο όταν ελευθερωθεί κλίνη στο συγκεκριμένο Παράρτημα, άσχετα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας. Εναλλακτικά προς επίσπευση της εισαγωγής σας, αφήνετε κενό στην προτίμηση ώστε να εισαχθείτε στην πρώτη κενή κλίνη ανεξαρτήτου Δομής- Παραρτήματος.

Αν απορριφθεί η αίτησή μου μπορώ να κάνω ένσταση;

Mπορείτε να κάνετε Αίτηση επανεξέτασης  και να την καταθέσετε μαζί με πιθανά νέα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πρότερων δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσω;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας. Για την έγκριση της εισαγωγής λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό και ιατρικό ιστορικό, καθώς και η οικονομική κατάσταση των ατόμων και γι’ αυτόν τον λόγο ο φάκελος που καταθέτετε με την Αίτηση πρέπει να είναι πλήρης.

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται από τα Παραρτήματα;

Τα Παραρτήματα ΑΜΕΑ παρέχουν στα άτομα που περιθάλπουν υγιεινή, στέγη, διατροφή, κατάλληλο ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική     περίθαλψη,φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, νοσηλευτική κάλυψη,ενώ παράλληλα φροντίζουν για την εισαγωγή όσων έχουν ανάγκη σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Επίσης επιδιώκεται η ψυχική τόνωση και η κοινωνική αποκατάσταση των περιθαλπομένων και παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί η αίτησή μου, αλλα δεν επιθυμώ πλέον την εισαγωγή του, τι κάνω;

Σε αυτήν την περίπτωση υπογράφετε μια Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία μας γνωστοποιείτε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την εισαγωγή σας.