Συχνές Ερωτήσεις

Α. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α.

Προσβασιμότητα μέσα από το letsgo

-Για την Κεντρική Υπηρεσία μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

-Για το Παράρτημα Αμεα Δυτικής Αθήνας μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

-Για το Παράρτημα Αμεα Ανατολικής Αθήνας στην Γλυφάδα μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

-Για το Παράρτημα Αμεα Ανατολικής Αθήνας στα Μελίσσια μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

-Για το Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Αττικής “Η Μητέρα” μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

-Για το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπήρια στην Βούλα μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

Για το Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής – Μιχαλήνειο μπορείτε να περιηγηθήτε στον σύνδεσμο

Β. ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ – ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Σε ποιους απευθύνονται τα Παραρτήματα ΑΜΕΑ του Κ.Κ.Π.Π.Α.;

Τα Παραρτήματα ΑΜΕΑ  του Κ.Κ.Π.Π.Α. απευθύνονται σε:

α) ενήλικα άτομα και των δύο φύλων με χρόνιες κινητικές ή πνευματικές παθήσεις σε επιδεκτικό βαθμό συμβίωσης, που αδυνατούν ολικά ή μερικά να αυτοεξυπηρετηθούν,

β) αυτοεξυπηρετούμενα ηλικιωμένα άτομα άνω των εξήντα πέντε (65) ετών που χρήζουν κοινωνικής προστασίας,

γ) άτομα τα οποία πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση, σε βαθμό επιδεκτικό συμβιώσεως, που χρήζουν προγράμματος Φυσικής Αποκατάστασης,

δ) άτομα που χρήζουν άμεσης εισαγωγής και φιλοξενίας, λόγω κατεπείγουσας κοινωνικής συνδρομής, μετά από σχετική πιστοποίηση της έκτακτης ανάγκης από τις Δικαστικές ή Διοικητικές Αρχές, από Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που θα συνοδεύεται από βεβαίωση ότι το προς εισαγωγή άτομο δεν πάσχει από μολυσματική ασθένεια ή ψυχική νόσο.

Η εισαγωγή των περιθαλπομένων στα Παραρτήματα γίνεται με προοπτική είτε μόνιμης παραμονής, είτε βραχείας παραμονής, με στόχο την άμεση κοινωνική προστασία ή την αποθεραπεία και μπορούν να προέρχονται από όλα τα διαμερίσματα της χώρας, προτεραιότητα όμως έχουν όσοι προέρχονται από το Νομό Αττικής.

Εξαιρούνται γενικώς των εισαγωγών οι πάσχοντες από: Μεταδοτικά νοσήματα-Φυματίωση-Βαριά νοσήματα που χρειάζονται ειδική νοσηλεία, όπως καρκίνος ή ψυχικό νόσημα.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθώ για να εισαχθώ;

Α) Για τα τμήματα Χρονίως Πασχόντων

Απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία ενός εκ των Παραρτημάτων:

Μονάδα Γλυφάδας: οδός Ναπολέοντος Ζέρβα 16, Γλυφάδα, τηλ. 210 8942822, fax 210 8944828

Μονάδα Μελισσίων: οδός 28ης Οκτωβρίου 13, Μελίσσια, τηλ. 213 2035300, fax 213 2035316

Δυτικής Αθήνας: οδός Δωδεκανήσου 1, Αγ. Βαρβάρα, τηλ. 213 2031300, fax 213 2031322

και παραλαμβάνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή εναλλακτικά από τον σύνδεσμο:

Έντυπα Χρονίως Πασχόντων.

Συλλέγετε τα απαιτούμενα και τα καταθέτετε στα ανωτέρω Παραρτήματα για να πρωτοκολληθούν και να προωθηθούν στην Επιτροπή Εισαγωγής Ασθενών του τμήματος Χρονίως Πασχόντων προκειμένου να αξιολογηθούν.

Στη συνέχεια οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνετε εγγράφως ενημέρωση για το αν εγκριθήκατε ή απορριφθήκατε.

B) Για το τμήμα Φυσικής Αποκατάστασης

Απευθύνεστε στη Γραμματεία της Μονάδας Γλυφάδας του Παραρτήματος

ΑΜΕΑ Ανατολικής Αθήνας Οδός Ναπολέοντος Ζέρβα αρ. 16, Γλυφάδα, τηλέφωνο 2108942822, fax 2108944828

και παραλαμβάνετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή εναλλακτικά από τον σύνδεσμο:

Έντυπα Φυσικής Αποκατάστασης

Συλλέγετε τα απαιτούμενα και τα καταθέτετε στα ανωτέρω Παραρτήματα για να πρωτοκολληθούν και να προωθηθούν στην Επιτροπή Εισαγωγής Ασθενών του τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης προκειμένου να αξιολογηθούν.
Στη συνέχεια οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και λαμβάνετε εγγράφως ενημέρωση για το αν εγκριθήκατε ή απορριφθήκατε.

Εισάγομαι άμεσα αν έχω εγκριθεί;

Αν υπάρχει διαθέσιμη κλίνη, αφότου εγκριθείτε, ειδοποιείστε για εισαγωγή άμεσα. Αν δεν υπάρχει, μπαίνετε στη λίστα αναμονής σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας και ειδοποιείστε όταν έρθει η σειρά σας.

Μπορώ να δηλώσω προτίμηση σε συγκεκριμένο Παράρτημα;

Στο έντυπο της Αίτησης μπορείτε να δηλώσετε προτίμηση, αλλά αυτό σημαίνει πως θα ειδοποιηθείτε μόνο όταν ελευθερωθεί κλίνη στο συγκεκριμένο Παράρτημα, άσχετα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας. Εναλλακτικά προς επίσπευση της εισαγωγής σας, αφήνετε κενό στην προτίμηση ώστε να εισαχθείτε στην πρώτη κενή κλίνη ανεξαρτήτου Δομής- Παραρτήματος.

Αν απορριφθεί η αίτησή μου μπορώ να κάνω ένσταση;

Mπορείτε να κάνετε Αίτηση επανεξέτασης  και να την καταθέσετε μαζί με πιθανά νέα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ενδεχόμενη διαφοροποίηση των πρότερων δεδομένων.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσω;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας. Για την έγκριση της εισαγωγής λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό και ιατρικό ιστορικό, καθώς και η οικονομική κατάσταση των ατόμων και γι’ αυτόν τον λόγο ο φάκελος που καταθέτετε με την Αίτηση πρέπει να είναι πλήρης.

Ποιες υπηρεσίες παρέχονται από τα Παραρτήματα;

Τα Παραρτήματα ΑΜΕΑ παρέχουν στα άτομα που περιθάλπουν υγιεινή, στέγη, διατροφή, κατάλληλο ρουχισμό, ιατροφαρμακευτική     περίθαλψη,φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, νοσηλευτική κάλυψη,ενώ παράλληλα φροντίζουν για την εισαγωγή όσων έχουν ανάγκη σε κατάλληλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Επίσης επιδιώκεται η ψυχική τόνωση και η κοινωνική αποκατάσταση των περιθαλπομένων και παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Σε περίπτωση που έχει εγκριθεί η αίτησή μου, αλλα δεν επιθυμώ πλέον την εισαγωγή του, τι κάνω;

Σε αυτήν την περίπτωση υπογράφετε μια Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία μας γνωστοποιείτε ότι δεν επιθυμείτε πλέον την εισαγωγή σας.