Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε από το Κράτος μας με Νόμο το 1992 (Ν.2101/1992), στο άρθρο 20  λαμβάνεται «ειδική προστασία και φροντίδα εκ μέρους του κράτους» για τα παιδιά που απομακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, ενώ στο ίδιο άρθρο προτάσσεται η εναλλακτική μορφή φροντίδας του παιδιού, πρωτίστως,  με τοποθέτησή του σε οικογενειακό περιβάλλον.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Κ.Π.Π.Α σε άμεση συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Αττικής – Η ΜΗΤΕΡΑ και σταχυολογώντας τη σημερινή επικρατούσα κατάσταση στα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπου παρατηρείται μακροχρόνια παραμονή βρεφών σε ένα ακατάλληλο για την ομαλή εξέλιξή  τους περιβάλλον, στην  υπ’ αρ. 5η / 17-02-2016 (Θέμα 37ο) Συνεδρίασή του αποφάσισε το σχεδιασμό και υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος «Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο :