Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 14/01/2022

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 680

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 645