Τελευταία νέα

Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 22/09/2023

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 616

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 584