Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 16/04/2021

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 716

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 656