Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 17/03/2023

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 603

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 565