Τελευταία νέα

Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 08/10/2021

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 645

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 617