Ανθρώπινο Δυναμικό

Από εδώ μπορείτε να “κατεβάσετε”

τον συνημμένο πίνακα έτσι όπως καταγράφηκε στις 23/07/2021

Σύνολο υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 683

Σύνολο μισθοδοτούμενων υπαλλήλων Κ.Κ.Π.Π.Α : 639