Τελευταία νέα

Διευκρίνηση Σχετικά με Προνοιακά Επιδόματα

Απευθυνόμενοι στο αναγνωστικό κοινό, γίνεται γνωστό ότι, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.)  δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε ότι αφορά στην ενημέρωση και στην απόδοση προνοιακών επιδομάτων. Συνέπεια της σύγχυσης (ενδεχομένως προέρχεται  από μηχανές αναζήτησης π.χ google κλπ) είναι η ταύτιση του φορέα μας με τις αρμόδιες υπηρεσίες που σχετίζονται με τα […]