Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με τίτλο «Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία»

Το ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων- Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής (ΕΚΤ)», επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση για πλήρωση θέσεων 7 (εφτά) ανασφάλιστων έφηβων και νέων, αμφοτέρων των φύλων, ηλικίας 14-21 ετών με ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση (ωφελούμενοι) και τους καλεί να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα  απαραίτητα δικαιολογητικά, καλύπτοντας τη φοίτησή τους για τρία έτη με βασικό στόχο την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής…

0
Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΚΠΠΘ Διοργανώνει εκδήλωση στο ξενοδοχείο ΚΙΕΡΙΟΝ στην Καρδίτσα στις 26-04-2018 με θέμα: «Αναδοχή – Υιοθεσία».

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας πρόκειται να διοργανώσει, την Πέμπτη 26 Αρπιλίου 2018 και ώρα 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ΚΙΕΡΙΟΝ στην Καρδίτσα εκδήλωση-ημερίδα με θέμα: <<Αναδοχή – Υιοθεσία>>. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το αρχείο:   Πρόσκληση

0
Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΑ.

Οι συγκεκριμένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής θεραπευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων για έναν (1) αναδοχούμενο του παραρτήματος προστασίας παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ  ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α»  για το χρονικό διάστημα από: 02-05-2018 ΕΩΣ 31-12-2019. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: έως του ποσού ύψους 10.800,00 € Αναδοχούμενος

0
Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΚΠΠΑ.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής θεραπευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων για έναν (1) αναδοχούμενο του παραρτήματος «ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ  ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α»  για χρονικό διάστημα ενός έτους. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ: έως του ποσού ύψους 6.000,00 €.   Για τις αναφερόμενες δαπάνες, δείτε περισσότερες πληροφορίες στo παρακάτω αρχείo: Αναδοχούμενος

0
Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΑ.

Η συγκεκριμένες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου παροχής θεραπευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων για κάθε έναν (1) αναδοχούμενο του παραρτήματος προστασίας παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ  ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α»  για το χρονικό διάστημα από: 01-04-2018 ΕΩΣ 31-12-2019.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ  ΔΑΠΑΝΗ:  1. έως του ποσού ύψους 11.400,00 € 2. έως του ποσού ύψους 13.300,00 € Για τις αναφερόμενες δαπάνες, δείτε περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω αντίστοιχα αρχεία: Αναδοχούμενος 1 Αναδοχούμενος 2

0
Διαβάστε περισσότερα

3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ», με τη συμμετοχή του ΕΚΤ και τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ», λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ», με κωδικό MIS 5002544 ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ: άτομα  με νοητική υστέρηση (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλλουν αίτηση…

0
Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής για την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής τους, που λειτουργεί επί της οδού Β.Μελά 1 Στο Χολαργό. Παρακάτω επισυνάπτονται σχετικά έντυπα για τη συμμετοχή    Πρόσκληση επαναληπτική  Αίτηση  Υπεύθυνη δήλωση γονέα  Υπεύθυνη δήλωση ωφελουμένου  Υπεύθυνη δήλωση Ιδρύματος

0
Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ιατρού Παθολόγου με Αμοιβή Κατά Πράξη και Επίσκεψη

Το ΚΚΠΠΑ προσκαλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος  για υπηρεσίες Ιατρού Παθολόγου με αμοιβή κατά Πράξη και Επίσκεψη στο Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις καλέστε στα παρακάτω τηλέφωνα : Κα Παλάσκα 2132031034 Κα Καμβύση 2132031027  

0
Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Χρονίως Πασχόντων

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων Χρονίως Πασχόντω: Κατά την εφαρμογή   του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ενιαίας Επιτροπής Αξιολόγησης Χρονίως Πασχόντων, στο πλαίσιο διενέργειας ετήσιας έκθεσης-απολογισμού του έργου της επιτροπής συντάχθηκε το παρόν προς επίρρωση των παραπάνω. Δείτε το συνημμένο:

0
Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου (Φροντίδα και Προστασία Νεοεισερχομένων Πολίτων)

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, στις 2 Φεβρουαρίου 2018 υποδέχθηκε στις Μονάδες του στην Ανατολική & Δυτική Αττική (Μελίσσια & Αγία Βαρβάρα) επτά (7) άτομα από τα 14 που εντοπίσθηκαν μόνα, στην παράνομη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της Αγίας Παρασκευής και η οποία εκκενώθηκε μετά από ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους, που ανταποκρίθηκαν άμεσα και αποτελεσματικά και προσέφεραν όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στους νεοεισερχόμενους πολίτες, που βρίσκονταν σε απόλυτη ανάγκη φροντίδας και προστασίας. Καλούνται οι συγγενείς των συγκεκριμένων ανθρώπων…

0
Διαβάστε περισσότερα
Επικοινωνείστε μαζί μας
Πίσω στην Κορυφή