Αρχείο

Στατιστικά της Κ.Υ 9η/5ο/20-03-2019 απόφαση Δ.Σ

Δυνάμει της με  αριθ 9η/. 5ο Θέμα /20-03-2019 απόφασης Δ.Σ αναρτώνται στατιστικά στοιχεία του τμήματος πληροφοριών ,που  αφορούν σε απολογιστικά στοιχεία προγράμματος «Γονέων – Παιδίών». συνημμένο αρχείο

0
Διαβάστε περισσότερα

Yποβολή Αιτήσεων Αναδοχής & Υιοθεσίας

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες, που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση αναδοχής η υιοθεσίας ότι η Υπηρεσία που υποδέχεται τις αιτήσεις και υποβοηθάει στην ηλεκτρονική υποβολή τους, εδρεύει στο ΜΗΤΕΡΑ, Λεωφ. Δημοκρατίας 65, στο Ίλιον. Αρμόδια υπάλληλος είναι η κα Ελένη Τσαϊρη, και βρίσκεται στη Γραμματεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες (τηλέφωνο: 213.2015786).

0
Διαβάστε περισσότερα