Το ΚΚΠΠΑ προς διευκόλυνση πολιτών και υπηρεσιών, κάνει γνωστή την Κίνηση Παιδιών στο “ΜΗΤΕΡΑ”.

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ προς διευκόλυνση πολιτών και υπηρεσιών, που αναζητούν πλαίσιο φροντίδας για παιδιά, κάνει γνωστά τα παρακάτω:  Στις Μονάδες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» …