Πρόσκληση σε Ημερίδα για «Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και ειδικότερα τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε δομές μακροχρόνιας φροντίδας».

Δείτε το συνημμένο: