Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ. αριθ. οικ.2355/17-03-2020 του Κ.Κ.Π.Π.Α

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ. αριθ. οικ.2355/17-03-2020 του Κ.Κ.Π.Π.Α των κατηγοριών :

  1.   ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
  2.  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ
  3.  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ κατεβάστε εδώ
  4.  ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κατεβάστε εδώ
  5. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ κατεβάστε εδώ
  6. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κατεβάστε εδώ

όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την απόφαση της 11ης/θέμα 5ο/3-4-2020, συνεδρίασης του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι επιτυχόντες/ούσες υποχρεούνται, εφόσον δέχονται την πρόσληψή τους, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email: dilosi@0280.syzefxis.gov.gr  τα παρακάτω:

 1. Υπ. Δήλωση προτίμησης παραρτήματος κατεβάστε εδώ.
 2. Υπ. Δήλωση προσωπικών στοιχείων και επικοινωνίας κατεβάστε εδώ.

Όσοι δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους οφείλουν να αποστείλουν, στην ίδια ηλ. διεύθυνση (dilosi@0280.syzefxis.gov.gr) υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής,

 1. Υπ. Δήλωση περί μη αποδοχής κατεβάστε εδώ