Τελευταία νέα

Ένταξη του “ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή “ΔΙΑΣ Portal

Μετά την ένταξη του Κ.Κ.Π.Π. Αττικής στη νέα διαδικασία ηλεκτρονικής διόδευσης εντολών πληρωμής, που παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης -ως εναλλακτικός τρόπος επιτρεπόμενης κίνησης των λογαριασμών που τηρούν σε αυτήν- ξεκίνησαν να διενεργούνται ηλεκτρονικά (μέσω της ΔΙΑΣ) οι πληρωμές των προμηθευτών του Κέντρου, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών τους (σε Τράπεζες της επιλογής τους).

Η ένταξη στη νέα υπηρεσία αποσκοπεί στη απλοποίηση των διαδικασιών, στην αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών και στην καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης των συνεργατών.