Τελευταία νέα

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων στις Ειδικότητες ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας , ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων & ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, Επικουρικού Προσωπικού της ΣΟΧ 2/2023 Προκήρυξης

Σε εφαρμογή της  10ης/Θέμα 19ο/14-03-2024 απόφασης Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α., αναρτώνται οριστικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, των υποψηφίων στις ειδικότητες :

  • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  • ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Α. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (xlsx)

  1. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  2. ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  3. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Β. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (xlsx)

  1. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  2. ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  3. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ