ΑΝΑΔΟΧΗ ΠΡΩΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ

 
[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Το πρόγραμμα δεν οδηγεί στην τεκνοθεσία του παιδιού του οποίου τη φροντίδα θα αναλάβει μία ανάδοχη οικογένεια στο πλαίσιό του, ούτε στην παράκαμψη της σειράς προτεραιότητας ήδη εγκεκριμένων μονογονέων ή ζευγαριών με σκοπό την τεκνοθεσία ενός παιδιού, ενώ έχει έντονο το χαρακτηριστικό της προσωρινότητας.
Αποτελεί μία πράξη αλτρουισμού, μία συνειδητή απόφαση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και δη στα πιο ευάλωτα μέλη του, τα βρέφη και τα νήπια.[/dropshadowbox]

Ερωτησεις_απαντήσεις-Ανάδοχη Πρώτη Αγκαλιά