Τελευταία νέα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Προκήρυξης για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής)

Eκδόθηκε η υπ. αριθ. 26η/1ο ΕΗΔ/23-7-2020 απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α που ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων και δικαιολογητικών, των υποψηφίων της υπ. αριθ. 4592/30-6-2020 ανακοίνωσης του Κ.Κ.Π.Π.Α για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.


Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 1. ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ κατεβάστε εδώ
 2. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 3. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 4. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 5. ΤΕ ΛΟΓΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 6. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
 7. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 8. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 1. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 2. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 3. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 4. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
 5. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κατεβάστε εδώ

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι/ες εμφανίζονται με βάση τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησής τους.


Οι υποψήφιοι έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ για την σειρά κατάταξης τους, αυστηρά έως την Τετάρτη 29/7/2020, στο email: dilosi@0280.syzefxis.gov.gr