Τελευταία νέα

Ανακοίνωση για την Κατασκηνωτική Περίοδο

Το ΚΚΠΠΑ αναζητά Συνοδούς για την Κατασκηνωτική Περίοδο, προκειμένου να συνοδεύσουν Παιδιά έφηβες ή και ενήλικα άτομα με αναπηρία, προστατευόμενα του ΚΚΠΠΑ, στις κατασκηνώσεις της ΠΟΣΓΚΑμεΑ.

Τηλ. Επικοινωνίας:    213 2046815, 16-17
Τηλ. ΠΟΣΓΚΑμεΑ:       210 5236501 & 210 5230423