Τελευταία νέα

Ανακοίνωση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης ΙΔΟΧ προσωπικού για την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων και Επειγουσών Αναγκών, Κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ & ΥΕ

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Γίνεται ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 8048/21-10-2021 Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης για την πρόσληψη ΙΔΟΧ Προσωπικού Προνοιακών Φορέων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, ως παρακάτω:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

[/dropshadowbox]