Τελευταία νέα

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Ανακοίνωση – πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Ν.Π.Δ.Δ.), ανακοινώνει ότι προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των Παραρτημάτων του με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και από κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και Δ.Ε.Κ.Ο. μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να κατεβάσετε την αναλυτική ανακοίνωση πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο.