Τελευταία νέα

Ανακοίνωση 2ης Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων, για την Παροχή Ανεξάρτητων Ιατρικών Υπηρεσιών

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.), αφού ελήφθη υπόψη:

1) Η υπ’ αριθμ.5837/09-03-2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών από έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής και δύο (2) Ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη.

2) Η υπ’ αριθμ. 8075/01-04-2022 Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωση Παράτασης της (1) σχετικής Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης.

3) Η υπ’ αριθμ. 12η/Θέμα 2οΕΗΔ/08-04-2022 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π.Π.Α. με την οποία παρατείνεται η προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, λόγω μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με την (1) σχετ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή ανεξάρτητων ιατρικών υπηρεσιών, κατόπιν της (3) σχετ. Απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α., παρατείνεται έως και 29/04/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

[/dropshadowbox]