ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ, ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α., ΤΣΟΧΑ 5, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 04-01-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 01-02-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ

ΜΑΡΤΙΟΣ 01-03-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 05-04-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ

ΜΑΙΟΣ 03-05-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ

ΙΟΥΝΙΟΣ 07-06-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ

ΙΟΥΛΙΟΣ 05-07-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ —–

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  06-09-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 04-10-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 01-11-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 06-12-2017
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΗΣ 15.30 ΜΜ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ 17.30 ΜΜ