ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών από Ψυχολόγο – Ψυχοθεραπευτή/τρια στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.)

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Το Κ.Κ.Π.Π.Α ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την ανάθεση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών Ψυχολόγου – Ψυχοθεραπευτή/τριας στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.) του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) που εδρεύει στην Βούλα Αττικής (Λεωφ. Καραμανλή 2, ΤΚ.: 16672) για χρονικό διάστημα έντεκα (11) μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 13.200,00 €

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο :

[/dropshadowbox]