Τελευταία νέα

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων κατόπιν απόφασης της 27ης/1ο ΕΗΔ/30-07-2020 συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΚΠΠΑ.

Αναμορφωμένοι (Οριστικοί) πίνακες κατάταξης υποψηφίων  των κατηγοριών :

  1.  ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ κατεβάστε εδώ
  2. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ κατεβάστε εδώ
  3. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
  4.  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
  5.  ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ
  6. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
  7. ΔΕ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ κατεβάστε εδώ
  8. ΔΕ ΒΟΗΘ. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ κατεβάστε εδώ

όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την απόφαση της 27ης/1ο ΕΗΔ/30-07-2020 συνεδρίασης του ΔΣ του ΚΚΠΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι επιτυχόντες/ούσες υποχρεούνται, εφόσον δέχονται την πρόσληψή τους, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email: dilosi@0280.syzefxis.gov.gr  τα παρακάτω:

 1. Υπ. Δήλωση προτίμησης παραρτήματος κατεβάστε εδώ.
 2. Υπ. Δήλωση προσωπικών στοιχείων και επικοινωνίας κατεβάστε εδώ.

Όσοι δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους οφείλουν να αποστείλουν, στην ίδια ηλ. διεύθυνση (dilosi@0280.syzefxis.gov.gr) υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής,