Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ. αριθ. οικ.2355/17-03-2020 του Κ.Κ.Π.Π.Α

Αναμορφωμένοι (Οριστικοί) πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ. αριθ. οικ.2355/17-03-2020 του Κ.Κ.Π.Π.Α των κατηγοριών :

  1.  ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
  2. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ κατεβάστε εδώ
  3. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
  4.  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ – ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ
  5.  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ κατεβάστε εδώ
  6.  ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κατεβάστε εδώ
  7. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ κατεβάστε εδώ
  8. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ κατεβάστε εδώ
  9. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ κατεβάστε εδώ

όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την απόφαση της 11ης/θέμα 5ο/3-4-2020, συνεδρίασης του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α

Υπενθυμίζεται ότι:

Οι επιτυχόντες/ούσες υποχρεούνται, εφόσον δέχονται την πρόσληψή τους, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email: dilosi@0280.syzefxis.gov.gr  τα παρακάτω:

 1. Υπ. Δήλωση προτίμησης παραρτήματος κατεβάστε εδώ.
 2. Υπ. Δήλωση προσωπικών στοιχείων και επικοινωνίας κατεβάστε εδώ.

Όσοι δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους οφείλουν να αποστείλουν, στην ίδια ηλ. διεύθυνση (dilosi@0280.syzefxis.gov.gr) υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής,

 1. Υπ. Δήλωση περί μη αποδοχής κατεβάστε εδώ

Προσοχή! Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων εντός της προθεσμίας , η ενέργεια αυτή θα θεωρηθεί ως σιωπηρή μη αποδοχή της πρόσληψης.

Κατόπιν των δηλώσεων οι επιτυχόντες/ούσες θα ενημερωθούν άμεσα από την κεντρική υπηρεσία για το πότε και σε ποιο παράρτημα του Κ.Κ.Π.Π.Α. θα αναλάβουν υπηρεσία.

κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας θα πρέπει, να προσκομίσουν :

 1. ιατρική γνωμάτευση, Παθολόγου ή Γενικού ιατρού και Ψυχιάτρου Δημοσίου ή Ιδιώτη για την πιστοποίηση της κατάστασης της υγείας τους προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης τους. Εφόσον δεν είναι δυνατή η έκδοση των ανωτέρω ιατρικών γνωματεύσεων μπορούν  να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης των ανωτέρω σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 2. οι άρρενες, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής μέχρι 30/9/2020 (όσοι δεν έχουν, ήδη, υποβάλλει).

  Όσοι δεν αποδέχονται την πρόσληψή τους οφείλουν να αποστείλουν, στην ίδια ηλ. διεύθυνση (dilosi@0280.syzefxis.gov.gr) υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής, αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 10-04-2020 και ώρα 24:00 μμ.