Τελευταία νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκπαιδευτική Υποστήριξη των Μαθητών

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη :

[/dropshadowbox]