Τελευταία νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Κ.Κ.Π.Π.Α. Για την Ανάδειξη Προμηθευτή Υγειονομικού Υλικού

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω προκήρυξη :

[/dropshadowbox]